Skip to main content

Brakar endrer sine priser fra 1. februar. Enkeltbilletten utenfor Buskerudbyområdet går en krone opp, men periodebilletten for 30 dager går ned 60 kroner i alle soner!

Det er gitt 20 millioner kroner i belønningsmidler over statsbudsjettet til reduserte takster i Buskerudbyen som gjør denne reduksjonen mulig. Buskerudbyen er Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, og her benyttes disse pengene til en betydelig prisnedsettelse. Dette gir også redusert pris på periodebillett i resten av fylket, og bidrar dermed også til harmonisering i Viken.

Dermed blir både pris på periodebillett 30 dager og enkeltbillett voksen på 37 kroner samme pris i Buskerud, Akershus og Oslo.

Linje 200 Hønefoss – Oslo
Denne linjen har fortsatt egen pristabell uten samme offentlige støtte som det lokale busstilbudet i resten av Buskerud. Her økes enkeltbillettene, men det blir ingen endring på 30 dagers periodebilletter. Enkeltbilletter for voksen økes med fem kroner i alle soner, mens enkeltbillett for barn og honnør økes med to kroner i alle soner.

Pristabell for Brakars lokallinjer
Pristabell for linje 200