Skip to main content

I sin nyeste kampanje, «This is how we roll» tar Brakar et tydelig standpunkt og sier nei til rasisme, hets, hat og trakassering. ­– Bussene og våre holdeplasser skal være et fristed for alle. Uansett hvem de er eller hvordan de ser ut, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

I 2021 erklærte Viken fylkeskommune seg for antirasistisk sone, og daværende fylkesråd Tonje Brenna utfordret oss på hvordan Brakar kan bidra til det. Brakar har alltid vært opptatt av å følge opp saker hvor rasisme er en faktor, men vi får også meldinger om trakassering av andre typer. Vi ønsket derfor å ta opp hets også forbundet med kjønn, kropp, religion eller annet.

– Fra undersøkelser andre steder vet vi at det kan være skjult rasisme og trakassering i kollektivtransporten, sier Terje Sundfjord.

I en undersøkelse vi selv gjennomførte i november/desember svarte fire prosent at de har opplevd trakassering på bussen. I faktiske tall er det over 40 000 passasjerer. De fleste oppgir at de opplever trakassering fra folk de kjenner. – Dette tar vi på alvor, og vi håper at denne kampanjen vil bidra til økt bevissthet og endret atferd, sier Sundfjord.

Ekte personer

Kampanjen, som har fått navnet «This is how we roll», tar utgangspunkt i ekte personer og ekte historier. Med seg på laget har Brakar fått Hannah, Aleksander, Michael, Isabella, Amira og Marianne. Helt vanlige mennesker som alle har opplevd ulike former for hets og trakassering på bussen.

– ­Jeg har opplevd rasisme på bussen fordi jeg bærer hijab og har en dypere hudfarge. Stirring, høy hvisking og roping av skjellsord er noen av erfaringene mine. Det er viktig for meg å fortelle at slike ting skjer. Og at det ikke er greit, sier Amira.

Som homofil dragartist har Aleksander flere ganger fått ubehagelige blikk og ekle tilrop på bussen. – Jeg tenker at det er de som hetser som er svake, men det gjør likevel vondt. Men jeg kommer ikke til å forandre meg, for det er ikke meg det er noe galt med, sier han.

Oppfordrer til å varsle

Kampanjen lanseres i uke 4, og skal gå utover vinteren og våren. Den skal kjøres både på print, digitalt, på bussen og på kino, med hovedfokus på at det er lov å være annerledes og at fordommer og hets basert på rase, kjønn, kultur, kropp eller annet ikke tolereres.

– Vi ønsker at folk skal varsle oss dersom de ser eller opplever noen form for rasisme, diskriminering eller trakassering om bord i bussene våre, sier Sundfjord.

For Brakar er det viktig å få kartlegge trakassering enda bedre, slik at vi får mer kunnskap og kan jobbe mer systematisk med dette framover. Målet er helt klart at dette ikke skal skje, og at bussen blir en hetsfri og antirasistisk sone.

– Vi har brakt dette opp til ledernivå, både hos oss selv og vår operatør Vy. Vi vet at trakassering skjer alle veier. Vi vet at sjåfører blir anklaget for rasisme av og til, og vi vet at de også blir trakassert. Vil det skje igjen? Ja, sannsynligvis, sier Sundfjord – men oppgaven vår er å jobbe for at det ikke skjer.

Brakar har satt opp en egen epost-adresse for innsending av slike varsler: sifra@brakar.no.

Viktig tiltak

Vy buss, som er operatør av bussene for Brakar, og som har arbeidsgiveransvar for sjåførene, støtter fullt opp om kampanjen, som de mener er et viktig bidrag til et mer åpent og tolerant samfunn.

– Vi har selv et stort mangfold i selskapet, og noen av sjåførene våre har opplevd at kunder, eller de selv, har blitt hetset eller trakassert. Vi synes denne kampanjen er utrolig flott, og veldig viktig, sier regiondirektør Heidi Renolen i Vy Buss.

Kontaktperson for ytterligere kommentar:

Terje Sundfjord, adm. direktør. Tlf: 992 29 093

Finn høyoppløste bilder her i bildebanken vår.