Skip to main content

Den 1. juli stenger Brakar bakdørene på bylinjene i Drammen. Brakar har siden høsten 2017 hatt åpne dører og fri påstigning bak for alle som har billett på mobil. Nå stenges de altså igjen – for en periode. Bakgrunnen er tap av inntekt under pandemien.

– Åpne dører bak har vært en tillitserklæring til våre kunder som har gitt oss rask og effektiv trafikkavvikling i sentrum hvor det er mange som skal om bord, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.  – Det har også gitt oss et moderne og åpent kollektivsystem slik vi helst ønsker at det skal være, sier han.

Andelen snik steg noe da bakdørene åpnet, men ikke mer enn hva Brakar hadde regnet med og tatt høyde for. I sum er Brakar godt fornøyd med å ha åpne dører bak på bybussene i Drammen.

Under koronapandemien har erfaringen dessverre vært at mange benytter påstigning bak til ikke å betale for seg. Dette ser ut til å ha smittet over på et stort antall kunder. Økt kontroll har ikke vært tilstrekkelig til å redusere det store inntektstapet. Brakar velger derfor å stenge bakdørene i en periode for å sikre billettinntekter i større grad. Dette er også gjort i forståelse med Vy Buss og sjåførene.

Betaling skjer som i dag med Brakar Billett, vipps til Brakarbillett, bruk av reisekort/ungdomskort med billetter/reisepenger eller skrapebillett.

Uten inntekter stopper den viktige kollektivtransporten som bidrar til mer bærekraftige byer og lokalsamfunn opp.

– Det er derfor er det viktig at alle betaler for seg, sier Sundfjord. – Dørene blir stengt i en overgangsperiode, og vi håper vi kan åpne bakdørene igjen og gå tilbake til et mer åpent system om ikke altfor lenge, sier han.

For ytterligere informasjon:
Adm. direktør Terje Sundfjord, tlf. 992 29 093