Skip to main content

Torsdag 23. desember er siste dag i rute for den selvkjørende bussen i Kongsberg. Prosjektperioden er over, og den gule bussen blir ikke lenger å se i bybildet. I løpet av det treårige prosjektet har 4100 passasjerer tatt turen på linje 450.

Det var i oktober 2018 at prosjektet med selvkjørende buss ble sparket i gang i teknologibyen Kongsberg. Siden oppstart har bussen kjørt 12 000 kilometer, det tilsvarer to tur/retur-turer Kongsberg-Roma!

– Jeg er glad for at vi i prøveprosjektet ikke bare har demonstrert fremtidens kollektivtilbud, men har kunnet invitere innbyggerne til å prøve det ut sammen med oss. Innbyggerne i Kongsberg har vært blant de første i verden til å prøve denne nye mobilitetsløsningen, det er noe å være stolt av, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Linje 450 markerte også starten på Vy sin satsing på selvkjørende busser. – Prosjektet har gitt oss verdifull innsikt i ny og spennende teknologi og publikumsholdninger til selvkjørende løsninger. Vi er stolte og glade over å ha levert busser og vertskap til dette banebrytende prosjektet, sier konserndirektør Ole Engebret Haugen i Vy Buss.

Mange milepæler

Prosjektet har vært finansiert av Viken fylkeskommune og Buskerudbyen, og prosjektgruppen har, i tillegg til Brakar, bestått av Kongsberg kommune, Applied Autonomy og Vy. Utprøvingen har vært med kjøretøyet EasyMile EZ10 i to forskjellige generasjoner.

– Offentlig og privat samarbeid er nøkkelen til at innovasjonen er nyttig og viktig for Norge. Linje 450 er en historisk milepæl, den er verdens første og mest krevende kollektivtjeneste med autonome kjøretøy, sier adm. direktør Olav Madland i Applied Autonomy.

Linje 450 var blant annet den første selvkjørende bussen i verden som erstattet en dieselbuss i rute, og var også først med å kjøre en strekning helt uten vert.

Positiv respons blant publikum

I Kongsberg har det vært gratis for honnør og barn å kjøre bussen, og i løpet av de tre årene, har hele 4100 passasjerer testet den ut. 34 prosent av disse er honnør og 16 prosent barn.

En innbyggerundersøkelse på Kongsberg i 2019 viste at 8 av 10 som har prøvd bussen var positive til å reise med selvkjørende buss. Flertallet hadde også god tro på at selvkjørende busser blir en del av kollektivtilbudet i fremtiden.

Vil jobbe videre med autonome løsninger

Næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg kommune mener det er avgjørende at dette nå spres utover Kongsberg for å sikre at norsk teknologi og norske tjenesteleverandører er posisjon i den konkurransen om digitalisert transport.

– I Kongsberg vil vi nå sette fokus på nye områder for autonomi, som drift og vedlikehold av veier og logistikk og varetransport. Gjerne sett i sammenheng med autonome løsninger for persontransport. Vi gleder oss til å fortsette dette arbeidet sammen med aktørene i dette prosjektet, og en rekke andre både nasjonalt og internasjonalt i 2022, sier Vaskinn.

Fortsetter i Drammen

Brakar fortsetter testingen av selvkjørende buss i Drammen, et mer komplekst bybilde, der vi siden oppstarten 20. august i år allerede har hatt nesten 3000 passasjerer, og et gjennomsnittsbelegg på 40 prosent. Også i Drammen er dette et samarbeidsprosjekt mellom Brakar, Vy, Applied Autonomy og kommunen.

Bilder: https://brakar.imageshop.no/1346655/Login/DownloadInvitation/T4D28DXAR227GS4FVZU

Prosjektsiden: https://www.brakar.no/prosjekter/testprosjekt-med-selvkjorende-buss/ 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

  • Brakar, adm. direktør Terje Sundfjord, tlf. 992 29 093
  • Kongsberg kommune, næringssjef Ingar Vaskinn, tlf. 481 66 459
  • Applied Autonomy, adm. direktør Olav Madland, tlf. 464 46 900
  • Vy,Jørgen Kjær, prosjektleder selvkjørende buss, tlf. 406 33 974

 

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget]