Skip to main content
Brakar registrerte totalt 11,4 millioner reiser i 2022, mot 12,6 millioner før pandemien, i 2019. Dette er også en økning på hele 24 prosent fra 2021. Antall reiser nærmer seg «normalen», og de siste tre månedene av fjoråret var 98 prosent av trafikken tilbake.

– Vi er godt fornøyde med fjoråret. Selv om vi fortsatt ligger noe bak der vi skal være, endte vi i 2022 opp 6,6 prosent over budsjett, og vi regner med å være tilbake til 2019-nivå i løpet av de neste to årene, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Nedgang i alle områder

På årsbasis er det nedgang i antall reiser i alle områder sammenlignet med 2019:

 • Drammen og Lier: – 7,8 %
 • Øvre Eiker og Midtfylket: -11,4 %
 • Kongsberg og Numedal: -9 %
 • Hallingdal: +0,3 %
 • Ringerike og Hole: -7,9 %

Pandemien påvirket antall bussreiser det første halvåret, men fra august tok trafikken seg opp (endring i perioden oktober-desember):

 • Drammen og Lier: -5,9 %
 • Øvre Eiker og Midtfylket: -1,5 %
 • Kongsberg og Numedal: +5,3
 • Hallingdal: -5,9%
 • Ringerike og Hole: -2,2%

Drammen og Lier

I Lier og Drammen (inkl. Nedre Eiker og Svelvik) ble det i 2022 registrert 8 millioner reiser. Det er en nedgang på 7,8 prosent fra 2019, og en nedgang på 5,9 prosent hvis man ser isolert på årets siste tre måneder.

Bylinjene i Drammen kommune hadde størst nedgang gjennom året totalt sett (-18,7 %) og hadde også en nedgang på 17,6 prosent i årets tre siste måneder.

– Undersøkelser vi har gjort i Drammen by viser at 53 prosent har mulighet for hjemmekontor i sin jobb, og en stor andel av dem svarer at de sitter hjemme 3-5 dager i uken. I tillegg har vi sannsynligvis fått en nedgang som følge av at bybrua er borte, sier Sundfjord.

Det ble estimert at riving av bybrua ville føre til en nedgang på 3-5 prosent. Flere av linjene inn til Drammen ble også lagt om i forbindelse med rivingen, noe som har ført til et endret reisemønster og en annen fordeling på linjene som ikke er sammenlignbare med tidligere tall. Linje 51 Mjøndalen-Drammen, som ikke er en av bylinjene, har sannsynligvis tatt en del passasjerer fra bylinjer som 3 til Fjell og 5 til Tors vei for eksempel. Mens linje 51 har økt med 31 prosent, har linje 3 og linje 5 hatt en nedgang på henholdsvis 15 og 16 prosent.

– Drammen kan ikke ses isolert fra Lier og Nedre Eiker, som begge hadde vekst i antall reiser mot slutten av 2022. Dette skyldes endring i påstigningsmønster som følge av rivning av bybrua i Drammen. Men ser vi totalt for Drammenskontrakten i siste kvartal, har vi rundt 94 prosent av trafikken tilbake, og det er vi fornøyd med, sier Sundfjord.

Linje 3 Fjell – Kastanjesletta troner stadig overlegent på toppen som Buskeruds viktigste lokale busslinje. Hele 17,6 prosent av trafikken i 2022 gikk på denne strekningen. Dette er allikevel en liten nedgang da den tidligere har hatt så mye som 20 prosent av alle reiser.

Linje 169 fra Lierbyen til Oslo er en viktig pendlerlinje og en av de største linjene i Lier. I 2022 endte antall reiser på 137 980, en ganske stor nedgang fra 2019, da det ble registrert over 200 000 reiser. – På linje 169 har ikke passasjerene kommet tilbake i like stor grad, selv om tallene går i riktig retning. Høsten 2022 ligger vi bak 2019 med ca. 5 000 reiser per måned, sier Terje Sundfjord.

Buskerudbyen

Buskerudbyen som inkluderer Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg har til sammen en nedgang på 8,5 prosent i forhold til 2019, men i løpet av høsten er 98 prosent av kundene tilbake i kollektivtrafikken.

Stor økning på nattbussen

I mai 2022 begynte vi å kjøre nattbussen i Drammen igjen, og det var tydeligvis et savn. Nytt i 2022 var også nattbuss til Fjell. I løpet av de åtte månedene ble det registrert 11 591 reiser, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med 2019.

Antall reiser fordelte seg slik på de fire nattbusslinjene:

 • Linje 4N Kniveåsen: 2 409
 • Linje 51N Mjøndalen: 4 286
 • Linje 22N Konnerud: 3 201
 • Linje 3N Fjell: 1 695

Ringerike og Hole

Ringerike og Hole hadde totalt 1,28 millioner reiser i 2022. Dette tilsvarer en nedgang på 8 prosent mot 2019, men bare 2,2 prosent de siste tre månedene av året.

På Ringerike er linje 200 Hønefoss-Oslo den med flest reiser. Totalt 413 000 reiser ble registrert på denne pendlerlinjen i fjor. Det er cirka 50 000 færre enn i 2019, men i både november og desember ser vi en liten økning.

– Linje 200 er en viktig linje for Brakar, så vi er glade for at den er tilbake til tilnærmet normal trafikk igjen, sier Sundfjord.

Bylinjene i Hønefoss hadde totalt en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med 2019, men for årets siste tre måneder var nedgangen på bare 0,8 prosent. Totalt ble det registrert 369 000 reiser på bylinjene i Hønefoss i 2022.

Gode tall i Kongsberg

Kongsberg og Numedal kan vise til veldig gode tall for fjoråret. De siste tre månedene er det en vekst i antall reiser på 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Det er primært bylinjene i Kongsberg som har stått for veksten. Disse økte isolert sett med 8,8% på slutten av året.

– Brakar la om busstilbudet i Kongsberg under pandemien og resultatet av denne har vært vanskelig å følge ettersom smitteverntiltakene har hatt stor påvirkning på kollektivtrafikken. At vi nå ser en vekst er derfor veldig gledelig, sier Sundfjord.

Bestillingstilbudet Hent Meg, som ble etablert høsten 2019, har hatt en god vekst i 2022. Totalt ble det registrert 9171 reiser på Hent Meg i fjor. Det er en økning på litt over 1000 reiser fra 2021.

Hallingdal

I Hallingdal er det en liten vekst på 0,3 prosent i trafikken i forhold til 2019. Totalt 314 000 reiser ble registrert i 2022. Det er ca. 1 000 flere enn i 2019. Siste del av 2022 var det derimot en liten nedgang.

– I Hallingdal utgjør skoleskyss en stor del av reisene, og noen færre elever gjør at vi fikk en liten nedgang i høsthalvåret, sier Sundfjord.

Antall reiser med ferje

Brakar har registrert ca. 223 000 reiser på ferjesambandet Svelvik–Verket i 2022. Dette er ca. 12 000 flere enn i 2021, og ca. 3 000 flere enn i 2019. I det tyngste pandemiåret falt antall reiser ned til ca. 100 000.

Pressekontakter:

 • Adm. direktør Terje Sundfjord, tlf. 992 29 093
 • Salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård, tlf. 918 43 227
 

Reisetall topp 10 linjer 2022

LinjeAntall reisende 2022
1. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell1 976 436
2. Linje 51 Drammen – Solbergelva – Mjøndalen997 835
3. Linje 71 Drammen – Lierbyen – Asker860 787
4. Linje 4 Drammen busstasjon – Kniveåsen567 830
5. Linje 5 Vinnes – Tors vei563 988
6. Linje 61 Bera – Lierbyen skole456 191
7. Linje 200 Hønefoss-Oslo413 459
8. Linje 22 Bragernes – Konnerud – Svingen
410 095
9. Linje 24 Bragernes – Konnerud – Eikerdelet
407 490
10. Linje 101 Drammen – Vikersund/Hønefoss394 559