Skip to main content
Brakar har inngått avtale med det danske selskapet Nabogo om appteknologi som gjør det mulig for en som skal ut å kjøre, og en som trenger transport, å finne hverandre og kjøre sammen. Brakar har valgt ansatte ved Drammen sykehus som en del av piloteringen og håper dette vil bidra til at flere ansatte kjører sammen til og fra jobb.

– Brakar er mer enn et kollektivselskap. Vi tenker helhetlig på mobilitet, og samkjøring til det nye sykehuset vil være en viktig del av det vi definerer som den grønne reisen, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.  

Han får støtte av fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes:  

– Det er viktig at nye mobilitetsformer som samkjøring testes ut slik at vi kan utvide det vi tradisjonelt definerer som kollektivtjenester. Samkjøring i kombinasjon med det tradisjonelle kollektivtilbudet vil gi større fleksibilitet for de reisende, og mindre press på veisystemet ved sykehuset og parkeringsplasser, sier han. 

Tester ut før nytt sykehus åpner 

Om noen få år skal ansatte ved Drammen sykehus og store deler av de ansatte ved Blakstad sykehus flytte arbeidsdagen sin til Brakerøya. Hensikten med prosjektet er å teste ut samkjøring på Drammen sykehus før nytt sykehus skal åpnes i 2025, slik at Brakar og Vestre Viken HF sammen kan planlegge for et godt mobilitetstilbud til og fra sykehuset.  

– Brakar og Viken fylkeskommune har mål om å tilby ansatte og de som skal til og fra sykehuset integrerte kollektiv- og mobilitetstjenester i en og samme tekniske plattform. Dette er vi helt avhengige av å gjøre sammen med Vestre Viken HF, sier Sundfjord.   

Miljøvennlige reiser viktig for sykehuset 

For Vestre Viken er det viktig at reisene til det nye sykehuset blir mest mulig miljøvennlige. 

– Det er ønskelig og et mål å redusere ansattes bruk av bil til og fra det nye sykehuset, både for å redusere behovet for parkering og for å støtte opp under økt bruk av grønn mobilitet, sier prosjektdirektør for nytt sykehus i Vestre Viken, Rune A. Abrahamsen.  

– Dette er en god og frivillig mulighet for å teste ut alternative måter å reise til og fra jobben på og se om vi fra sykehusets side kan være med på å støtte opp under muligheter for samkjøring og miljøvennlige arbeidsreiser, sier prosjektsjef for nytt sykehus ved Drammen sykehus, Mette Anita Hilden. 

Gratis å bruke samkjøring med Brakar periodebillett 

Et busstilbud som betjener sykehuset med en bussavgang hvert 7,5 minutt er under planlegging. Tanken er at reisende som allerede har periodebillett hos Brakar skal kunne benytte samkjøringstjenesten gratis. 

– Vi vil også integrere togbilletter, bysykler, sparkesykler og samkjøringstjenester i en felles app. Fortrinnsvis med avtaler og forretningsmodeller som gjøre det enklere for de reisende å bruke tilbudene om hverandre, sier Terje Sundfjord.  

Samarbeider med Nabogo 

I prøveprosjektet vil Brakar benytte appen Nabogo. Nabogo er et dansk selskap som har samarbeidet med fylker og kollektivselskaper om samkjøring siden 2018. Nabogos mål er å styrke kollektivtrafikken med samkjøring – spesielt der det i dag mangler mobilitet. Gjennom deres app kan reisende finne sjåfør eller passasjer som skal til og fra samme sted, slik at man kan kjøre sammen. De som stiller som sjåfører vil få en godtgjørelse basert på antall kilometer kjørt.  

Har testet samkjøring tidligere 

Brakar har tidligere testet ut samkjøring i Modum, Krødsherad og Sigdal. Dette skjedde sommeren 2019. Erfaringene derfra var gode. Flere samkjøringprosjekter ble vurdert videre, før covid-19 stoppet dessverre arbeidet med samkjøring over hele landet.  

– Vi er derfor glade for at vi nå kan ta opp tråden igjen og teste dette ut med gode samarbeidspartnere, sier Sundfjord. 

Pressekontakter: 

  • Brakar: Terje Sundfjord, adm. direktør. Tlf: 992 29 093 
  • Vestre Viken: Rune A. Abrahamsen, prosjektdirektør for nytt sykehus i Vestre Viken. Tlf: 916 70 050 
  • Nabogo: Kasper Dam Mikkelsen, Direktør for partnerskap. Tlf: +45 30242929