Skip to main content

Fra 1. februar er det nye priser på bussbillettene til Brakar. Generelt settes prisene i snitt opp med 3,7 prosent. Dette betyr en økning på 1 krone på voksen enkeltbillett og 39 kroner på 30-dagers periodebillett. Bybilletten i Buskerudbykommunene blir ikke endret.

Brakar justerer prisene 1. februar hvert år, og i år øker taksten i tråd med lønns- og prisvekst i kommunesektoren, det vil si 3,7 prosent. Dette er i henhold til Brakars avtale med eier Viken fylkeskommune.

– Vi er glade for at vi har klart å holde prisøkningen på et såpass lavt nivå, og lavere enn prisveksten vi ser ellers i samfunnet, sier adm. direktør Terje Sundfjord.

1 krone mer for enkeltbillett

På enkeltbilletter utgjør økningen 1 krone på voksenbillett, som da vil koste 40 kroner for én sone. For barn og honnør blir det ingen endring. Én sone vil koste 20 kroner som før. Dette er samme takster som i Ruter.

­– Det har vært viktig for oss å harmonisere prisene med resten av Viken, slik at det blir enklere og mer forutsigbart for passasjerene, sier Sundfjord.

Ingen endring på bybilletten

Bybilletten, som gjelder i kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, får ingen endring. Prisen på enkeltbillett holdes på 25 kroner for voksen og 13 for barn og honnør.

– Med den ekstra bevilgningen vi mottar klarer vi å holde samme lave takst på bybilletten. Det synes vi er veldig bra, og gjør det enda mer attraktivt å reise kollektivt for de som reiser av og til, slår Sundfjord fast.

Den lave prisen i Buskerudbyen er finansiert gjennom ekstra belønningsmidler som ble vedtatt av regjeringen høsten 2019. Det gis 21 millioner kroner i 2023 for å finansiere lavere kollektivpris.

Periodebilletter

Prisen på 30-dagers periodebillett øker med 39 kroner for voksen, og ny pris for én sone blir 853 kroner.

Ungdomsbilletten

Prisen på ungdomsbilletten settes opp med 12 kroner. Ny pris på denne blir da 338 kroner for 30 dager. Billetten kan brukes frem til fylte 20 år.

– 338 kroner er fortsatt en svært gunstig pris, spesielt med tanke på at den er gyldig i alle soner og også kan brukes på lokaltogene i Buskerud, sier Sundfjord.

Ungdomsbilletten kan også kjøpes som årsbillett. Ny pris på denne er 3 380 kroner.

Linje 200

Prisene på linje 200 Hønefoss – Oslo vil også justeres. Enkeltbillett økes med 5 kroner for voksen og 2 kroner for barn og honnør. Fra Hønefoss til Oslo vil ny pris for voksne da bli 184 kroner og for barn og honnør 92 kroner. Prisen på 30 dager periodebillett øker også her med 40 kroner.

Kundene våre på linje 200 har i kjølvannet av pandemien større forventninger enn andre kunder til mer fleksible billetter. Brakar jobber med å se på dette med mål om å ta i bruk samme løsninger som testes ut av Vy på tog eller hos Ruter i Oslo.

Svelvik-ferja og bysykler

Det er ingen prisendringer på ferjesambandet Svelvik-Verket eller på leie av Brakars elektriske bysykler i Kongsberg og Lier.

Pressekontakter:

  • Adm. direktør Terje Sundfjord, tlf. 992 29 093
  • Salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård, tlf. 918 43 227

Pristabell 2023