Skip to main content

Brakars bestillingslinjer «Brakar Fleks» i Gol sentrum stanses midlertidig på grunn av dårlig oppslutning gjennom pandemien. Siste kjøredag i denne omgang er fredag 26. februar, men planen er å starte opp igjen til høsten.

Brakar Fleks er bestillingslinjer som inngår i den ordinære kollektivtrafikken. Kunden bestiller turen til vanlig busspris, og Brakar kjører. Brakar Fleks Gol sentrum startet opp 1. september, og her har turene blitt kjørt med minibuss.

– Vi legger ikke ned tilbudet, men setter inn en midlertidig stans nå. Årsaken er rett og slett at det er få som har brukt tjenesten, sannsynligvis på grunn av pandemien. Vi har ikke hatt mer enn 4-5 passasjerer per dag. Til høsten håper vi at situasjonen er mer stabil, og vil prøve igjen da, sier prosjektleder Johan Sigander i Brakar.

Brakar vil ta en vurdering før sommeren om tidspunkt for høstoppstarten. Brakar Fleks i Gol sentrum har ingen faste avgangstider, og i tillegg til Brakars faste holdeplasser er det lagt inn ekstra holdeplasser, såkalte virtuelle holdeplasser. Dette er umerkede holdeplasser man kan finne i en egen Brakar Fleks-app. Ordningen er laget for å være så fleksibel som mulig for kunden.

Det er kun i Gol Sentrum at tjenesten stanses inntil videre. Brakar Fleks opprettholdes i Gol, Hønefoss, Modum og Utstranda.

Mer informasjon om Brakar Fleks finnes her:

https://www.brakar.no/home/prisinformasjon/brakar-fleks/

For mer informasjon, kontakt: