Skip to main content

Mange tror det er gratis å kjøre buss, noe som har medført en kraftig nedgang i billettinntektene til Brakar. Utover hele vinteren og våren kommer det nå til å gjennomføres større og hyppigere billettkontroller. Sørg derfor for å ha gyldig billett når du tar bussen.

Tidligere kontroller har vist at veldig mange som normalt ikke tar bussen, nå kjører buss fordi de tror det er gratis. – Dette er alvorlig, for uten betaling kan ikke kollektivtilbudet opprettholdes, sier salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård i Brakar.

Brakar vil derfor øke både mengden og hyppigheten av kontroller på busser i hele distriktet i ukene og månedene fremover. Blir man tatt uten billett i kontroll vil man bli ilagt et gebyr på 900 kroner (eller 750 dersom man betaler på stedet).

46 prosent nedgang i inntektene i 2020

Brakar hadde en nedgang i billettinntekter på 46 prosent i 2020. Noe av nedgangen skyldes naturlig nok pandemien, men nedgangen i antall reiser er ikke like stor som nedgangen i inntekt skulle tilsi.

– Det betyr dessverre at det er mange som ikke betaler for seg når de reiser, sier Nordgård, som blant annet oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om at de trenger gyldig billett før de går om bord i bussen.

Alle skoler i distriktet har også blitt kontaktet av Brakar om å informere elevene om bruk av buss og gyldig billett.

Trengsel og fulle busser

Det at mange som normalt ikke er avhengig av bussen, nå kjører buss uten å betale, fører også til større trengsel og i flere tilfeller fulle busser.

– Ikke bare er dette kjedelig for kunder som har betalt, som kanskje ikke kommer seg med bussen fordi den er full av passasjerer uten billett, men i en pandemi er det uheldig at det blir unødvendig mye trengsel på bussene, sier Nordgård.

Brakar oppfordrer derfor samtidig alle som ikke er avhengig av buss, om å heller gå. Er man avhengig av buss, ønskes det at kundene bruker alle seter i kjøreretning, og i størst mulig grad unngår å stå tett sammen i midtgangen.

Betaling

Selv om man ikke kan kjøpe billett på bussen for tiden, finnes det flere andre alternativer for å sikre at man har gyldig billett:

  • I appen «Brakar Billett» kan man kjøpe enkeltbillett, periodebilletter og ungdomsbillett. I appen er det også mulig å kjøpe billett til andre, så her kan for eksempel foreldre kjøpe billett til barna sine.
  • Man kan betale for enkeltbillett direkte i Vipps-appen. Da går man bare inn i Vipps og søker opp «Brakarbillett», og betaler korrekt sum for enkeltbillett. Ved billettkontroll viser man frem betalingshistorikk i Vipps.
  • Skrapebillett: Dette er en papirbillett som kan brukes av de som ikke ønsker å benytte mobil eller elektronisk reisekort. Billettene selges på kundesenteret i Drammen, i MIX-kiosken i Hønefoss, eller per telefon (ring 177).
  • Reisekort og ungdomskort kan brukes, men disse må valideres på kundesenteret i Drammen eller i MIX-kiosken i Hønefoss.

For ytterligere informasjon: 

Kjersti D. Nordgård
Salgs- og markedssjef
Mobil: 918 43 227
E-post: kjersti.nordgard@brakar.no