Skip to main content

Brakar har tildelt kontrakt for busstjenester i Kongsberg og midtfylket til Vy Buss AS. For første gang vil ett av Brakars områder kjøre 100 prosent elektrisk.

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2023 og har varighet til 30. juni 2030, med mulighet for 3 x 1 års forlengelse. Kontrakten dekker kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Sigdal, Modum, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Oppdraget utgjør cirka 3,9 millioner rutekilometer, med en årlig antatt verdi av oppdraget på 169 millioner kroner.

100 prosent elektrisk

94 busser skal betjene linjene i dette området, og ikke bare er det første gang vi får elbuss her, men samtlige av bussene i denne nye kontrakten vil være elektriske. Totalt vil Brakar med dette tilskuddet ha 40 prosent av bussene kjørende på elektrisitet.

– Vårt overordnede mål er å belaste miljøet minst mulig, så dette er et kjempeviktig steg i riktig retning og et gledelig teknologiskifte, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Nye busser vil bidra til bedre luftkvalitet i Kongsberg by, med lavere utslipp av nitrogenoksid (NOX) og partikler. – Når vi nå erstatter dieselbussene med elbusser, vil utslippene reduseres med 4,5 tonn CO2-ekvivalenter, sier Sundfjord.

Dette vil bidra godt til Brakars mål om å redusere CO2-utslippene med 80 prosent innen utgangen av 2025, samt Viken fylkeskommunes miljømål:

– Brakar bidrar til å oppfylle bærekraftsmålene som Viken har som retning for utvikling av regionen, og oppfyller i dette kontraktsområdet de politiske mål i Viken fylkeskommune om å bli utslippsfri i 2028, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

Tilgjengelighet for alle og økt sjåførsikkerhet.

Alle bussene i den nye kontrakten vil i tillegg være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet, og alle busser blir utstyrt med ladepunkter for mobil ved setene.

For ytterligere kommentarer:

  • Terje Sundfjord, adm. direktør Brakar – tlf. 99 22 90 93
  • Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, Viken fylkeskommune – tlf. 995 10 563