Skip to main content

Brakars bestillingstjeneste mellom Sundvollen og Sollihøgda har fått ny operatør og nytt telefonnummer: 32 13 32 13. Bestillingsfristen reduseres også fra 60 til 30 minutter.

Det er i forbindelse med avsluttet anbudskonkurranse at Fleks Utstranda har fått ny operatør, Ring Taxi, og dermed også nytt telefonnummer for bestillinger.

Fleks Utstranda kjører til faste tider, men kun dersom noen har bestilt avgangen. Kunden bestiller minimum 30 minutter før ønsket avgangstid, og blir hentet på valgte holdeplass på strekningen. Turen kjøres med drosje, men kunden betaler vanlig busspris. Alle Brakars billetter er gyldige.

For ytterligere informasjon eller kommentarer: 
Kjersti Nordgård, salgs- og markedssjef, tlf. 918 43 227