Skip to main content

I løpet av et vanlig driftsdøgn kjører Brakar i snitt 1,2 buss per minutt over bybrua. Når den rives vil det følgelig få konsekvenser for busstrafikken.

– Alle sentrumsbussene har til nå betjent både Bragernes- og Strømsø-siden. Det sier seg selv at det blir en utfordring for busstrafikken når vi ikke kan krysse elva her lenger, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Endringer som vil gjelde for nesten alle linjer som kjører i Drammen er at de nå blir avkortet til å terminere enten på Bragernes torg eller Drammen busstasjon/Strømsø torg.

– Vi har gått grundig til verks og brukt mye tid på å lage et rutetilbud som gir minst mulig ulemper for passasjerene våre, men det er ikke til å unngå at det for noen kan ta lenger tid å komme seg dit man skal, sier Sundfjord.

Fra 2. mai

Det nye rutetilbudet trer i verk mandag 2. mai. Dette er litt før den nye gangbrua er klar og rivningsarbeidet av bybrua starter, men i mellomtiden skal det foregå forberedende arbeid på bybrua som gjør at bussene ikke kan kjøre over.

Brakar har ikke fått bevilget ekstra midler i forbindelse med omlegging av tilbudet, og må   derfor forholde seg til den samme bussparken og antall kjørte kilometer som vanlig. Det nye rutetilbudet vil gjelde frem til ny bru står ferdig i 2025.

Brakar vil sende ut informasjonsbrosjyrer om endringene til alle husstander i Drammen og Lier i god tid før 2. mai, og vil også kjøre en stor informasjonskampanje i aviser, på kino og nett. Informasjon vil også være tilgjengelig på bussene, og den første uken vil Brakar ha veiledere ute på alle sentrale holdeplasser i sentrum for å hjelpe passasjerer å finne sin buss. Alle aktuell holdeplasser blir i tillegg skiltet om.

Av større endringer kan nevnes:

 • Kun linje 3 Kastanjesletta-Fjell og 5 Tors vei-Vinnes, samt ny linje 2, vil krysse elva. Disse skal kjøre over Øvre Sund bru, men linje 3 og 5 vil ikke kjøre til Bragernes torg.
 • Tre nye linjer:
  • 2 Drammen busstasjon-Bragernes torg
  • 14 Underlia-Strøtvet
  • 25 Gulskogen-Drammen busstasjon
 • Fire linjer får ny trasé. Gjelder linje 4, 15, 21 og 61

Se detaljer for endringene i denne PDF-en og på denne informasjonssiden.

Nye rutetider

For mange av linjene er det nye rutetider, og for noen blir det andre frekvenser på avgangene. Noen av de større endringene er som følger:

 • Linje 15: Tre flere avganger mellom Drammen og Austad
 • Linje 61: Fire flere avganger på hverdager og dobbelt så mange på søndager på strekningen Bragernes-Lierbyen
 • Linje 4: Tre flere avganger på søndag mellom Drammen og Kniveåsen
 • Linje 14, 15 og 16: Økt sommerkjøring til Austad, Underlia og Mælen
 • Linje 61: Noen færre avganger på lørdag samt overgang fra halvtimes til timesfrekvens på søndag på strekningen Bera-Bragernes
 • Linje 14: Jevnere timefrekvens, men noen færre avganger på hverdager på strekningen Underlia-Bragernes
 • Linje 25: Ingen avganger på søndager mellom Drammen busstasjon og Gulskogen, men tilpassing til Gulskogen-senterets åpningstider forbedres resten av uka.

Passasjerer anbefales å sjekke rutetider i appen Brakar Reise eller Entur. 

Bytte av buss

I flere tilfeller vil passasjerer måtte krysse elva for å bytte buss mellom Bragernes torg og Drammen busstasjon. – Vi anbefaler da å gå over den nye gangbrua, som vil være det enkleste og raskeste, sier Sundfjord.

Det blir i tillegg satt opp en egen skyttelbuss (linje 2) som skal kjøre mellom busstasjonen og Bragernes, men denne vil ikke kjøre i rush eller på søndager.

Fylkeshuset blir nytt knutepunkt der det kan lønne seg å bytte buss, avhengig av hvor man skal.

Nattbussen tilbake

Nattbussen er tilbake fra og med helgen 6.-7. mai, og for første gang vil Brakar kjøre nattbuss til Fjell. Det blir da nattbuss på linje 3N Fjell, 4N Kniveåsen, 22N Konnerud og 51N Mjøndalen. Det er kun nattbussen til Mjøndalen som vil kjøre fra Bragernes torg, de andre har avgang fra Strømsø torg/busstasjonen.

 

Kontaktinformasjon:

Terje Sundfjord, adm. direktør
Tlf. 992 29 093

Kjersti Danielsen Nordgård, salgs- og markedssjef
Tlf. 918 43 227