Skip to main content

Brakar vil følge situasjonen i kollektivtransporten nøye i ukene som kommer nå som skolene starter opp igjen. Vi oppfordrer alle som kan til å reise på annen måte og reise utenfor rushtid for å gi plass til skoleelever. Brakar følger spesielt opp alle øremerkede skolebusser og øker kapasiteten der det er nødvendig. Vi har fortløpende dialog med kommuneleger og skoler om skoleskyss.

Dagens smittevernregler åpner for at du kan sitte på alle seter i samme kjøreretning. For øvrig skal det fortsatt holdes god avstand. Det kan bety at bussen er full og ikke kan ta deg med.

Munnbind på noen linjer
FHI anbefaler ikke munnbind internt i Brakars område, men på transport inn- og ut av Oslo.

-Det betyr at passasjerer på Brakars linje 200 Hønefoss – Oslo og linje 169 Lierbyen – Oslo anbefales å benytte munnbind, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. -Og det gjelder selvsagt også alle som reiser inn- og ut av Oslo med tog og ekspressbusser. –Dersom du bruker munnbind er det viktig å sette seg inn i korrekt bruk, sier Sundfjord. -For øvrig ber vi alle kunder om å vise hensyn og slippe folk frem om bord når de reiser, sier han.

Brakar vil montere ny publikumsinformasjon om bord i alle busser i løpet av neste uke.

Stenger dørene igjen i Kongsberg
Brakar er enige med sin operatør Vy om å stenge fordører i områder hvor smitte R20 eller mer. Dette betyr at det igjen blir stengte fordører i Kongsberg fra og med neste uke og 14 dager framover.

 

Pressekontakt i Brakar:
Terje Sundfjord, adm. direktør
Telefon 922 29 093