Skip to main content

Fra mandag 25. mai vil HentMeg-tjenesten i Kongsberg endelig begynne å kjøre igjen. Ved oppstart vil det være en makskapasitet på fem personer per tur. Er det bestilt fem plasser vil bestillingssystemet lukkes for nye bestillinger til det er ledig kapasitet igjen. De første ukene vil HentMeg kjøre mellom klokka 9 og klokka 13 på hverdager. Vi vil vurdere fortløpende om vi kan utvide tilbudet.

Bylinjene 401, 403, 405 og 407 begynner samtidig å kjøre normal trasé i Klokkerbakken etter lang tids veiarbeid.