Skip to main content

På grunn av gravearbeider i Hauges gate i Drammen vil flere av Brakars linjer få omkjøring i sommer. Det er bare holdeplassen Drammen sykehus som blir berørt. Den vil ikke være tilgjengelig i tidsrommet 15. juni til 12. august.

Passasjerer som normalt bruker denne holdeplassen vil ha enten Fylkeshuset eller Ypsilon som nærmeste holdeplass. Det vil bli etablert en midlertidig holdeplass mellom Ypsilonbrua og Byparken i vestgående retning mens arbeidene pågår.

Linjene 3, 4, 5, 15, 16, 51, 55, 91, 100 og 101 vil kjøre Øvre Storgate etter stopp på Bragernes torg, og deretter fortsette via Øvre Strandgate til Fylkeshuset. I motsatt vil de samme linjene, med unntak av 15 og 16, kjøre Øvre Strandgate ned til holdeplass på Bragernes torg. Linje 15 og 16 vil kjøre tilbake på Øvre Storgate for å betjene sin holdeplass på Bragernes torg.