Skip to main content

Etter at Brakar lanserte den nye Brakar Billett-appen i mars, har salget på mobil økt. De siste to månedene har billettsalget på mobiltelefon tippet over 50% for første gang. Studentene er den gruppen der høyest andel kjøper billett på mobil, mens honnør er den gruppen der færrest bruker appen. Likevel er det 11% av kjøpene i denne gruppen som gjøres via appen!

«Vi er veldig fornøyde med at salget dreier tydelig mot mobil. Det gjør at mindre kjøretid går med til billettering og bussene lettere kan holde kjøretiden», sier salgs- og markedssjef Kjersti Danielsen Nordgård.