Skip to main content

I tidsrommet 24.september – 4.november vil linje 200 ha endret stoppmønster på avganger etter kl 21.00 i Sandvika. Dette vil være de siste to avgangene i retning Oslo og de siste fire avgangene i retning Hønefoss. Midlertidig påstigning vil være i Engervannsveien mellom Willy Greiners vei og rundkjøringen ved Folangerveien.

Til Oslo kjører bussen inn Engervannsveien fra Sandvika sentrum, Elias Smiths vei. Den vil da stoppe på den veisiden som vender mot Engervannet.

Fra Oslo kjører bussen som vanlig, den vil altså komme ut av tunnelen ved terminalen, og fortsette rett frem i første rundkjøring. Stoppet blir på den veisiden som vender bort vannet.

Det vil bli skilting av midlertidig bussterminal, samt skilting av gangveien mellom Sandvika bussterminal og Engervannsveien. I tidsrommet 21.00 til 01.00 vil trafikantveiledere bidra til at de reisende kommer på sine respektive busser. Det blir ingen endring på avgangstidene på grunn av dette.