Skip to main content

Fra 16.september blir bestillingstilbudet Brakar Fleks til Lier stasjon flyttet. Antall passasjerer på strekningen Lierbyen – Lier stasjon har vært lav. Derfor har Brakar i samarbeid med Lier kommune, valgt å flytte tilbudet til strekningen Engersand – Lier stasjon.

Det nye tilbudet vil ha god korrespondanse med fem avganger fra Lier stasjon om morgenen, og seks på ettermiddagen. I tabell under står det når de ulike avgangene går og hvilke avganger og ankomster de korresponderer med.

Turen kan kjøres med drosje eller en minibuss, mellom Engersand havn og Lier stasjon. Dersom du skal benytte tilbudet må turen bestilles senest en halvtime før oppsatt avgangstid. Bussen kan også bestilles fra Kiwi/Gullaug. Der har den avgang 5 minutter etter avgang fra Engersand havn.

Det er Elvebyen Taxi som kjører tilbudet for Brakar. Bestilling skjer på telefonnummer 03223.

Alle Brakars billetter gjelder. Enkeltbillett voksen 36,-, barn/honnør kr. 21,-.

Hvis du benytter periodebillett på toget er det lurt å velge til Brakar buss i NSBs app.

Tilbudet er finansiert av Buskerudbyen.

Bussavgang fra Engersand Tog mot Oslo avgang Tog fra Oslo ankomst Bussavgang fra Lier stasjon
06.25 06.41 15.46 15.55
06.55 07.11 16.16 16.25
07.25 07.41 16.46 16,55
07.55 08.11 17.16 17.25
08.25 08.41 17.46 17.55
18.16 18.25