Skip to main content

Brakar er 100 % eid av Viken fylkeskommune. På Brakars generalforsamling 26. juni ble nye styremedlemmer valgt inn. Nye i styret er Siri Holland, Odd Aksland og Dagfinn Berge.

Brakar styre består nå av Ragnar Søegaard, Gerd Barth Thorsby, Siri Holland, Odd Aksland og Dagfinn Berge.

Kort om de nye styremedlemmene:
Siri Holland jobber i dag som leder for virksomhetsstyring i Vinmonopåolet AS. Hun har også jobber som advokatfullmektig og verv i Arbeiderpartiet med seg i bagasjen.

Odd Aksland er daglig leder for Kolumbus i Rogaland, og har flere andre verv i kollektivtrafikken i Norge. Han kjenner bransjen godt.

Dagfinn Berge er daglig leder i Railsupport AS, og har også bakgrunn fra Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet, Flytoget og NSB.