Skip to main content

Brakar er i ferd med å rulle ut sanntidsinformasjon på flere digitale flater der reiseinformasjon om linjene finnes. Sanntidsinformasjon finnes allerede på alle bussene i Drammen, Nedre Eiker og Lier samt linjene 100 og 101. I tillegg er det sanntidsinformasjon på flere holdeplasser. Nå står informasjonsskiltene på Drammen busstasjon for tur.

Sanntid er gps-data fra bussene som sendes inn til en server for å beregne hvordan bussen ligger an i forhold til rutetabellen som er satt opp. Når beregningen er gjort vil systemet kunne oppdatere tavler i både busser, på busstasjoner, nettsider og etter hvert apper med når bussen er framme på de enkelte holdeplassene. På denne måten vil det bli enklere for våre kunder å vite akkurat når de skal være på holdeplassen!

Nå skal sanntidsinformasjon komme på tavlene på Drammen busstasjon. Men det krever nytt utstyr, og det skal monteres i løpet av siste halvdel av september. Fra oktober vil nye tavler kunne gi Brakars kunder et bedret tilbud på Drammen busstasjon, og i løpet av kommende år vil sanntidsinformasjon bli koblet både til nettsider og til skjermer som bedrifter kan ha hos seg.