Skip to main content

Fra lørdag 14.september kan våre kunder oppleve at de oftere må bekrefte sine transaksjoner med 3DSecure, dvs. godkjenning med BankId/passord eller BankId på mobil. For kunder som bruker Brakar Billett anbefaler vi å bruke Vipps som betalingsmetode. Krav om 3DSecure kan også forekomme ved kjøp av billett på brakar.no.

Endringen skyldes nye og strengere regler i hele Europa for å beskytte kunder mot kredittkortsvindel. Kravet vil inntre ved kjøp over 400 kroner, men kan også komme ved lavere beløp som ved kjøp av enkeltbillett.

Finanstilsynet opplyser om at det er stor usikkerhet rundt hvordan kjøp med kredittkort vil fungere fra lørdag. Dette fordi betalingsaktørene ikke er teknisk klare til å håndtere det nye regelverket.

Regelverket som gjelder fra helgen kalles Sterk Kunde Autentisering (SKA), og du kan lese mer om det her. https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2019/innforing-av-sterk-kundeautentisering-ska-for-kortbetalinger-i-netthandel/