Skip to main content

1. februar foretar vi den årlige prisjusteringen på billettene våre. Generelt settes prisene opp med 4,3 prosent. Det betyr en økning på 2 kroner på voksen enkeltbillett i én sone. Prisen på bybillett i Buskerudbykommunene forblir den samme.

Prisøkningen skjer i tråd med Brakars leveranseavtale med Viken fylkeskommune, der økningen baseres kommunal deflator. For 2024 er den satt til 4,3 prosent. 

Enkeltbillett og periodebilletter

Enkeltbilletter for voksen i én sone økes med 2 kroner, fra 40 til 42 kroner, mens prisen for barn/honnør øker fra 20 til 21 kroner. 

30 dager voksenbillett går fra 853 til 890 kroner for én sone for voksen og fra 427 til 445 for barn/honnør. 

30 dager studentbillett økes fra 512 til 534 kroner. Nytt fra i år er innføring av 7-dagers billett for studenter. Prisen for denne er satt til 214 kroner for én sone. 

Ungdomsbilletten, som er gyldig i alle soner frem til fylte 20 år, øker med 14 kroner til 352 kroner for 30 dager. Billetten kan også kjøpes som årsbillett, for 3520 kroner.

Bybilletten  

Prisen på bybilletten forblir uendret, og vil fortsatt ligge på 25 kroner for voksen og 13 for barn. Denne billetten gjelder for én sone i Buskerudbykommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.

– Vi er fornøyde med at vi greier å beholde den lave prisen på bybilletten også i år, sier adm. direktør Terje Sundfjord.

Bybilletten er finansiert gjennom ekstraordinær bevilgning på 20 millioner kroner fra bompengeoppgjøret høsten 2019. Dette beløpet blir deflatorjustert hvert år. Som konsekvens av færre reiser under pandemien, og dermed færre solgte enkeltbilletter, har Brakars kompensasjonsbehov for salg av disse billettene vært lavere enn forventet i 2021 og deler av 2022.  Dette gjør at vi kan beholde dagens pris på bybilletten.

Nye priser på linje 200

Prisene på linje 200 øker også med 4,3 prosent. Ny pris på enkeltbillett mellom Oslo og Hønefoss blir da 192 kroner for voksen, en økning på 8 kroner. Månedsbilletten øker fra 2365 til 2467 kroner. 

Svelvik-ferja

I samsvar med budsjettvedtak i Stortinget øker ferjetakstene med 4,4 % fra 1. januar 2024. For vanlig bil går prisen opp fra 45 til 47, mens for elbil øker den med 1 kroner, fra 23 til 24 kroner.

Pristabell 2024 lokaltakst mobilbillett og nettbutikk

Prisene i tabellen gjelder ved kjøp i appene Brakar Billett, VY eller Entur. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn eller honnør.

Oversikt over priser gjeldende fra 1. februar 2024.
Sone12345678910
ByBillett voksen**25
ByBillett barn/honnør**13
Voksen42526383104125167193266323
Barn og honnør2126314152628393128155
24-timer ***x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3
Periode 30 dager89099411401296164119852256238130493508
Periode 7 dager35639745651865679490295212201403
Periode 365 dager890099401139912960164101985022560238103049035080
Barn og honnør 30 dager4454975706488219931128119115251754
Barn og honnør 7 dager178198228259328397451476610701
Barn og honnør 365 dager44504970570064808205992511280119051524517540
Student 30 dager53459668477898511911354142918292105
Student 7 dager214239273311393476541571731841
Brakar Ungdom352AlleSoner
Brakar Ungdom 365 dager3520AlleSoner
Overgang buss/tog 30 dager*561alle soner
Overgang buss/tog 7 dager*224alle soner
Overgang buss/tog 30 dager student*337alle soner
Overgang buss/tog 7 dager student*135alle soner

Linje 200 fra 1. februar 2024

Oversikt over prisene på linje 200 fra 1. februar 2024
Sone12345678910
Voksen enkeltbillett42106123134155181192192192192
Enkeltbillett barn og honnør21536167779096969696
Periode 30 dager89099411401296164119262467246724672467
Periode 7 dager356366376416506619814814814814
Periode 365 dager890099401140012960164101926024670246702467024670
Barn og honnør 30 dager4454975706488219631233123312331233
Barn og honnør 7 dager178183188208253309407407407407
Barn og honnør 365 dager44504970570064808205963011830118301183011830
Student 30 dager53459668477898511561480148014801480
Student 7 dager214220226250304371488488488488
Ungdomsbillett 30 dager53459668477898511561480148014801480
Ungdomsbillett 7 dager214220226250304371488488488488

Priser Svelvik-Verket 2024

Taksttabell for Svelvik-Verket, gjeldende fra 1. januar 2024. Prisene er inklusiv 12% mva, og gjelder ved betaling gjennom FerryPay-avtale eller faktura.

*Disse prisene gjelder kjøretøy som er registrert i det norske kjøretøyregisteret med drivstoffkode 5 (elektrisk) og drivstoffkode 6 (hydrogen). Nullutslippskjøretøy som er registrert i utenlandske kjøretøyregistre må betale ordinær fullpris dersom kjøretøyets drivstoffklasse ikke er registrert i egen rutine. Registrering gjøres hos brikkeutsteder dersom du har brikkeavtale eller på
www.autopass.no/ed dersom du ikke har brikkeavtale.
Kjøretøyets lengdeOrdinærElektrisk*
Inntil 6,0 meter4733
6,01 – 8,0 meter10955
8,01 – 10 meter16281
10,01 – 12,5 meter210105
12,51 – 14,5 meter253127
14,51 – 17,5 meter314157
17,51 – 19,5 meter345173
19,51 – 22 meter391196
Over 22 meter430215
Øvrige klasser:
MC / Moped2412
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklisterGratis
Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger: (båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)
Samlet lengde under 6 meter4724
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter9448
Samlet lengde over 10,0 meter14172