Skip to main content

Som vanlig kommer det prisjusteringer på Brakars billetter fra 1. februar. Vi er glade for å melde om svært liten prisøkning på enkeltbilletter. For barn og honnør blir det faktisk billigere! Nytt fra 1. februar blir også muligheten til å kjøpe ungdomsbilletten som årsbillett.

Brakar justerer prisene 1. februar hvert år, og i år er intet unntak, men endringene er små, og Brakars billettpriser forblir dermed blant de laveste i landet.

Billigere for barn og honnør

På enkeltbilletter blir det ingen endring i prisen på bybillettene som selges i Buskerudbykommunene. Disse holder seg på 25 kroner for voksen og 13 kroner for barn/honnør. Lav pris i Buskerudbyen er finansiert gjennom 20 millioner i ekstra belønningsmidler som ble vedtatt av regjeringen høsten 2019.

Øvrige enkeltbilletter for voksne økes med én krone, mens enkeltbillett for barn og honnør settes ned med to kroner. Det vil si at innenfor én sone (der bybillett ikke gjelder) vil en voksenbillett koste 39 kroner mot 38 før, og barn/honnør vil koste 20 kroner, mot 22 før.

– Grunnen til at vi setter ned prisen på barn og honnør enkeltbillett er at vi historisk sett har havnet skjevt ut med denne. Den skal ha en rabatt på 50 prosent, men en utvikling med nedsatt pris på mobilbillett, økt bruk av mobilbillett, ombordtillegg og lignende, har gitt feil rabatt for barn og honnør over tid. Dette rydder vi nå opp i, og kan derfor komme med en hyggelig prisreduksjon for barn og honnør, sier salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård i Brakar.

24-timersbilletter økes med tre kroner for voksen, mens for barn og honnør settes prisen ned med seks kroner.

Periodebilletter

Prisen på 30-dagers periodebillett indeksreguleres og får en liten økning. For voksen én sone blir ny pris 814 kroner (mot 795), og for barn/honnør blir ny pris 407 kroner (mot 398).

Størst økning blir det på 7-dagersbilletten, som går fra 258 kroner for én sone voksen til 323 kroner. Dette er en harmonisering mot resten av Viken, da Brakar har gitt større rabatt på 7-dagersbilletten enn hva for eksempel Ruter har gjort.

Ungdomsbilletten

Ungdomsbilletten indeksreguleres og økes med åtte kroner. Ny pris på denne blir da 326 kroner. Denne billetten kan brukes frem til fylte 20 år, og er gyldige på alle Brakars busser (unntatt linje 200) i 30 døgn.

Nytt fra 1. februar er at ungdomsbilletten kan kjøpes som årsbillett. Prisen på denne er 3 260 kroner, altså 10 ganger prisen av en enkeltmåned. Kjøper man årsbillett får man dermed to måneder gratis på kjøpet.

– Vi selger alle periodebilletter som årsbilletter, med unntak av ungdomsbilletten, men det er den vi har størst etterspørsel etter som helårsprodukt. Vi har lenge vært opptatt av å få det på plass, og er derfor glade for å kunne tilby dette nå, sier Nordgård.

Linje 200

Prisene på linje 200 vil også indeksreguleres og får en liten økning. En enkeltbillett for voksen fra Hønefoss til Oslo vil fra 1. februar koste 179 kroner, mot 175 tidligere. Prisen på månedskort øker fra 2 305 kroner til 2 325 kroner.

Mer fleksible billetter i kjølvannet av korona

Brakar gjennomfører fortløpende undersøkelser blant sine kunder og innbyggere, og høsten 2021 svarte hele 87 prosent at de er fornøyde med dagens billettprodukter. Det er først og fremst kunder på pendlerlinjene inn til Oslo som etterspør mer fleksible billettprodukter som gir rabatt selv om man reise sjeldnere og jobber hjemmefra. Kollektivselskapene i Viken vil jobbe sammen for å utvikle og teste ut nye pris- og billettprodukter.

For ytterligere informasjon:

Kjersti D. Nordgård, tlf. 918 43 227