Skip to main content

Brakar øker prisene på enkeltbillett og periodebillett fra og med 1. februar. Pris på bybilletter i Buskerudby-området blir ikke endret.

Alle ordinære enkeltbilletter økes med 1 krone, og 30-dagersbillett øker med 25 kroner. Ungdomsbilletten økes for første gang på 10 år fra 310 til 318 kroner. Dette er en 30 dagers periodebillett som gir fri reise i hele tidligere Buskerud. Billetten kan fortsatt brukes ved reise til/fra og i Røyken og Hurum dersom den kjøpes på mobil.

Takstene på enkeltbillett og periodebilletter økes med samme beløp i alle soner, og gjennomsnittlig prisøkning er 2,7 prosent. Brakar har, i henhold til leveranseavtale med Viken fylkeskommune, anledning til å foreta en gjennomsnittlig takstøkning i tråd med kommunal deflator på 2,7 prosent.

Her finner du tabell som viser de nye prisene på lokaltakst.

Linje 200 Hønefoss – Oslo
Linje 200 kjøres med annet nivå av offentlig støtte enn det øvrige rutetilbudet som Brakar har ansvar for, og kostnadene må i større grad dekkes opp av billettinntekter. Brakar har derfor andre priser på dette tilbudet.

Her øker prisene med 4 kroner for voksen enkeltbillett, 2 kroner for barn/honnør og periodebilletter økes gjennomgående med 2,7 prosent i alle soner.

De nye prisene for linje 200 finner du her.

46 prosent nedgang i inntekt i 2020
Det er en nedgang i billettinntekter på 46 prosent i 2020 på grunn av pandemien. Nedgangen i antall reiser er ikke like stor som nedgangen i inntekt skulle tilsi, noe som betyr at mange ikke betaler for seg når de reiser. Dette er alvorlig, for uten betaling kan kollektivtilbudet ikke opprettholdes. Krisepakker fra stat og fylkeskommune gjør at kollektivtransporten kan kjøre som normalt inntil videre, men dette vil ikke vedvare gjennom hele 2021.