Skip to main content

Fra og med 1.februar blir det nye priser på bussen. Prisene på ungdomsbillett og periodebillett 30 dager vil være uendret, men det vil bli økning på enkeltbilletter og på periodebillett 7 dager.

For enkeltbillett for voksen, barn og honnør er påslaget på én krone. Det betyr at reise for en sone vil koste 36 kroner for voksen og vi holder samme pris på denne billetten som i Oslo og Akershus. Periodebillett 7 dager for voksen og student øker til henholdsvis 250 og 150 kroner for en sone.

Fylkestinget vedtok i desember 2018 å bevilge penger til å beholde prisen for ungdomsbillett på 310 kroner. Med denne billetten kan ungdom under 20 år reise så mye de vil i 30 dager.

Linje 200 Hønefoss – Oslo
Linje 200 får ikke offentlig støtte på lik linje med øvrig busstilbud, og har dermed egne priser. På linje 200 økes derfor voksen enkeltbillett med fem kroner og barn og honnør to kroner. Prisene forblir uendret også for periodebillett 30 dager, men øker også her på periode 7 dager. Linje 200 får ikke offentlig støtte på lik linje med øvrig busstilbud, og har dermed egne priser.

Brakar har anledning til å justere takstene opp med inntil tre prosent i inntektsvirkning for 2019. Justeringen i 2019 innebærer en økt inntekt på ca fire millioner kroner for å kompensere kostnadsøkning.

Suksess med ny billettapp
Mot slutten av 2017 var 44 prosent av Brakar-billettene kjøpt før påstigning, enten i vår nettbutikk, billettutsalg eller app. Det samme tallet for 2018 er 57 prosent, og det kan vi nok i stor grad takke den den nye Brakar Billett-appen for. Den har over 70.000 nedlastinger siden mars, og har blitt tatt godt imot av publikum.

Mot Viken 2020
Brakar jobber sammen med Ruter og Østfold Kollektivtrafikk for å harmonisere priser og billettkategorier i Viken fra 1.1.2020. Samtidig jobber vi for å få på plass felles pris- og sonesystem med tog i Buskerud.

Tabell med prisene fra 1.februar finner du her.