Skip to main content

Brakar vil fra i dag endre navn på flere holdeplasser rundt om i Buskerud etter en gjennomgang av sensitivitetslesere.

– Vi må følge med i tiden og er opptatt av at ingen skal føle ubehag når de skal søke opp en reise hos oss. Vi har brukt profesjonelle sensitivitetslesere som har gått gjennom alle våre drøyt 4000 holdeplasser, og rett og slett rensket listen for krenkende navn, sier holdeplassansvarlig Finn Fredrik Eilen i Brakar.

Blant holdeplasser som får nytt navn er Feten og Styggdalen. Feten blir nå Enormen, mens Styggdalen blir Ekkeldalen. – Her har vi brukt de alternative ordene som sensitivitetsleserne for Roald Dahl-bøkene planla å bruke som erstatning for ordene fet og stygg, sier Eilen.

Andre holdeplasser som får nye navn er Kverk i Hokksund, som nå blir Stranguler. Gubberud på Snarum blir Godtvoksenrud, Lortbrua i Vikersund blir Visittkortbrua, Sexe ved Sundvollen blir Hasegplassen og Slakteplassen i Ål blir Endestasjonen. – Slakteplassen kan oppleves støtende for dyrevenner, og er jo ikke akkurat veldig lystig for våre firbente passasjerer heller, kommenterer Eilen.

Holdeplassen Brooklynbrua i Sigdal får også nytt navn, rett og slett fordi navnet er misvisende. Brua ved holdeplassen ligger både langt fra Brooklyn og ligner ikke på den ikoniske brua i New York i det hele tatt. Nytt navn på denne holdeplassen blir Sødvab (SkulleØnskeDetteVarBrooklyn).

Og sist, men ikke minst, får holdeplassen Spiralux i Hallingby nytt navn. – Det høres jo ut som man kan få en smittsom sykdom hvis man går av her, sier Eilen. Nytt navn blir Høvelflisa. Det var nemlig en spiralformet høvelflis som opprinnelig ga navnet til den nå nedlagte bedriften Spiralux.