Skip to main content

Brakar planlegger for videre elektrifisering av busstilbudet i Drammen. I løpet av de neste årene planlegger vi å sette opp hele 13 nye ladestasjoner og anskaffe rundt 20 nye elektriske busser.

Antall busser og ladestasjoner vil avhenge av hvor mye belønningsmidler Brakar  kan bruke på denne satsingen.

I dialog med de aktuelle kommunene ser Brakar på følgende steder for plassering av nye ladestasjoner:

 • Kastanjesletta
 • Fjell
 • Bera
 • Kniveåsen
 • Vinnes
 • Tors vei
 • Fredlihavna
 • Mjøndalen stasjon (i tillegg til den som allerede er på plass)
 • Hovjordet
 • Sørensvingen
 • Andorsrud
 • Svingen
 • Lierbyen skole

De nye bussene vil bli satt i trafikk senhøsten 2020/vinter 2021. To av disse vil være leddbusser.  Leddbussene er veldig viktige på linjer med mange reisende, og Brakar ønsker å teste disse også her i Drammen.

Med de nye ladestasjonen forbereder vi oss også på å elektrifisere hele bytilbudet i neste kontraktsrunde som starter i 2023. Da vil Brakar stille krav om at alle bybusser i Drammen skal være elektriske.