Skip to main content

Vinteren 2020-21 setter Brakar nye elektriske busser i drift. Vy Buss har kjøpt 22 nye elbusser fra Volvo som skal leveres i løpet av oktober – desember 2020. To av de nye bussene er elektriske leddbusser. Bussene blir satt i trafikk  i Drammen  og  vil bidra til at en enda høyere andel av Brakars avganger blir elektriske og grønnere.

Vy Buss er nå i den fasen av sin kontrakt i Drammensområdet med Brakar der de må bytte ut noen av bussene for å opprettholde krav til snittalder. Brakar og Vy Buss har blitt enige om at det skal kjøpes elektriske busser i stedet for dieselbusser, for å fortsette å ta steg i grønn retning.

–Brakar tar med dette et viktig skritt i retning av en mer utslippsfri kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken er et av våre viktigste virkemidler for å oppnå fylkesrådets mål om å redusere klimagassutslippene fra Viken med minst 80 prosent innen 2030. Både til at flere kan leve miljøvennlig i hverdagen, og at kollektivtrafikken selv får lavere utslipp, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.

-Omfanget av denne satsingen er nå avhengig av at staten bidrar med økonomisk kompensasjon til kollektivselskapene som følge av Covid-19, sier Haug. -Uten det må vi redusere viktige planer for et bedre og grønnere tilbud i Drammensområdet inntil videre. Det ønsker vi ikke.  

Ytterligere elektrifisering i Drammen
Bussene skal i drift på bylinjene i Drammen. To av bussene som er bestilt er elektriske leddbusser. Det er de første elektriske leddbussene som vil gå i trafikk for Brakar. De vil settes inn på linje 3 Kastanjesletta – Fjell.

-De 22 bussene er ikke så mange  som var planlagt med finansieringen fra Buskerudbypakke 2, men de gjør at utviklingen vil gå i en grønnere og riktigere retning likevel, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Flere ladestasjoner
I fjor mottok Brakar 30 millioner kroner for ytterligere bygging av ladeinfrastruktur for elektriske busser. Med investeringen til Vy Buss vil det være mulig med mer elektrisk kjøring på bylinjene i Drammen. De nye ladestasjonene kommer i Tors vei, på Kniveåsen, Bera, Vinnes, Svingen, Andorsrud, Fredlihavna, Hovjordet, Sørensvingen og Fjell. Det er inngått en prosjektavtale med Glitre Energi Nett om strømtilførsel til ladestasjonene.