Skip to main content

Brakar endrer prisene fra 1. februar 2020. Samtidig gjør vi noen endringer i billettkategoriene som i tråd med Fellesnemda i Vikens vedtak om innføring av felles billettkategorier i Viken.

En av de viktigste endringene for mange vil være at vi endrer aldersgrensen for barn. Fra 1. februar blir det gratis for barn å reise helt fram til de fyller seks år. Dagens aldersgrense er fire år.

For å sikre like billettyper i hele Viken innfører Brakar følgende billettyper:

  • 365 dagers periodebillett voksen
  • 30 dagers periodebillett honnør og barn
  • 7 dagers periodebillett honnør og barn
  • 365 dagers periodebillett honnør og barn

Viken fylkeskommune bevilget seks millioner kroner til tiltakene i budsjettbehandlingen 12. desember 2019.

Ungdomsbillett uendret, periodebillett for honnør
Brakar beholder inntil videre sin ungdomsbillett til 310 kroner, med gyldighet i hele dagens Buskerud. Denne billetten har ingen nedre aldersgrense, og selges inntil fylte 20 år. Denne billetten er et svært godt tilbud til barn og unge og er også viktig for skoleskysstilbudet. I tillegg får Brakar periodebillett for honnør, noe som har vært et ønske lenge.

I harmoniseringsarbeidet har de tre fylkene også vært nødt til å fjerne regler og billetter ingen andre har. For Brakar sin del betyr det at grupperabatten, som trer inn når tre eller flere reiser sammen, fjernes fra 1.2.2020.

Gratistilbudet Brakar 9/14 – som gir grunnskoler og barnehager på tur gratis reise, beholdes inntil videre. Gratis reise for barn inntil seks år vil mest sannsynlig føre til at dette benyttes i mye mindre grad framover.

Kjøp billetter på tvers i Entur
Kunder som trenger enkeltbillett utenfor Buskerud kan nå kjøpe sin reise i Enturs app. Skal du for eksempel fra et lokalt sted i Buskerud til et lokalt sted i Oslo kan du kjøpe billetter i ett kjøp i Entur app. Entur jobber for å få på plass alle periodebilletter slik at du også kan kjøpe disse i Entur for hele reisen.