Skip to main content

Fra og med mandag 13. november, vil det skje følgende endringer på linje 51 og linje 91:

  • Linje 51: Det settes opp en ny avgang fra Mjøndalen stasjon til Bragernes torg kl. 08:21. Avgangen før, kl. 08:16, flyttes til kl. 08:11. Disse vil kjøre alle hverdager utenom jul, påske og sommer.
  • Linje 51: På ettermiddagen settes det inn en ny avgang fra Bragernes torg til Mjøndalen stasjon kl. 14:33. Avgangen før, kl. 14:28, flyttes til kl. 14:23. Kjøres alle hverdager utenom jul, påske og sommer.
  • Linje 91: På skoledager settes det inn ekstra avgang i rushtid fra Drammen busstasjon til Svelvik ferjekai kl. 15:45. Avgangen før, kl. 15:35 fra Drammen busstasjon til Berger kafe, flyttes til 15:25. Sistnevnte avgang kjøres alle hverdager utenom jul, påske og sommer.