Skip to main content

Selvkjørende buss på linje 450 i Kongsberg har vært en suksess, og etter en pilotprosjekt ble avsluttet sommer 2019 er vi nå i ordinær drift med to elektriske busser. Godt samarbeid mellom flere parter har gjort dette til et unikt prosjekt i verdensmålestokk, og det har fått internasjonal oppmerksomhet. Nå er prosjektet klar for ny fase og en ny og smartere buss. En ny generasjon selvkjørende buss har nå ankommet Kongsberg, og den forventes å gå i rute i løpet av første kvartal.

En av utfordringene bussen har møtt er den nordiske værtypen, men regn, snø og brøytekanter. Erfaringene fra vinterdrift i Kongsberg har bidratt til å utvikle den nye Generasjon 3 bussen, som skal takle nordiske forhold bedre, som i tillegg til sensorene som den nåværende bussen har, har fått ytterligere sensorer og vil være utstyrt med kameraer. Dette skal gjøre bussen smartere og i bedre stand til å analysere værforhold og omgivelsene for å forstå om det er reelle hindringer rundt den eller ikke. Det vil gjøre den enda smidigere i trafikken, og at den beveger seg enda bedre blant øvrige trafikanter. Alt dette skal bidra til samme høye sikkerhet som til nå, med null uhell eller ulykker av noe slag.

Vil kjøre raskere og uten vert
Partene i prosjektet har pågående søknad inne hos Vegdirektoratet om å øke farten, samt å kjøre uten vert på deler av strekningen. Til nå har Vegdirektoratet satt en maks hastighet på 16 km/t og en vert om bord på grunn av kjøretøyenes egenskaper. Med nytt kjøretøy ønsker partene å ta driften videre og øke maksfarten opp til 25 km/t. Dette blir mulig med Generasjon 3 da den blant annet har setebelter for å ivareta sikkerheten. Målet er at bussen skal kjøre uten vert på hele strekningen.

Godt mottatt av publikum og politikere
Bussene har blitt godt tatt imot av publikum.  Bussen har fått linjenummer 450, og inngår i det ordinære kollektivtilbudet med egne rutetider som er søkbare i app og reiseplanleggere. Så langt har 3000 passasjerer reist med bussen.

I det siste fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune ble det bevilget ytterligere en million kroner til videreføring av prosjektet med de selvkjørende bussene. Det er et tydelig signal fra politikerne om at de ser på den selvkjørende bussen og HentMeg som en viktig del av morgendagens mobilitetstilbud.

Internasjonalt format
Som første buss i verden har den selvkjørende bussen i Kongsberg erstattet en dieselbuss i rute. Dessuten kjører den en kompleks rute, og møter en rekke trafikale utfordringer på sin vei i møte med andre kjøretøy, veiforhold og myke trafikanter. Dette har bidratt til at den selvkjørende bussen i Kongsberg har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.

Partene i prosjektet er Vy, Brakar, Applied Autonomy og Kongsberg kommune. I tillegg bidrar Statens vegvesen med verdifull input i sin rolle som premissgiver og veimyndighet. Det tette og gode samarbeidet mellom partene har vært avgjørende for et vellykket prosjekt.