Skip to main content

Endringer fra 4.1.2021

Ny busslinje til Saggrenda, flere avganger lørdag kveld, utvidet HentMeg-tilbud og økt kjøring på L450 selvkjørende buss er hovedgrepene når Brakar legger om kollektivtrafikken i Kongsberg 4.1.2021.

– Grunnen til at vi gjør dette er lave passasjertall på bybussene i Kongsberg, forteller Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar.  Kongsberg er kompakt og bussen konkurrerer dårlig på korte strekninger under tre kilometer. –Vi har derfor tro på at en ny linje til Saggrenda, som ligger et stykke utenfor byen, kan bli et godt tilbud, sier han.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, er også positiv til Brakars omlegging i Kongsberg.

–Brakar ser her etter bedre og mer miljøvennlige måter å utnytte kollektivkronene på, samtidig som de har mål om å gi innbyggerne et bra kollektivtilbud, sier Skinnes. –Det er jeg godt fornøyd med.

–Jeg har tro på mer fleksible og individuelt tilpassede måter å drifte kollektivtransporten på, særlig utenfor byene hvor færre reiser sammen, sier han

Endringer fra 4.1.2021

Ny linje! 409 Kongsberg knutepunkt – Saggrenda vil gå alle hverdager mellom klokka 06.30 og 18.30.

Linje 401 endres til Lindbojordet og Gamlegrendåsen Sør. Her vil vi kjøre senere avganger lørdag kveld.

Linje 403 Kongsberg – Skollenborg får senere avgang på lørdag kveld.

405 Vibehaugen – Frydenbergåsen vil kjøre i rushtid morgen og kveld. Utenfor denne perioden kan du reise med Brakar HentMeg. Linjen vil ikke lenger kjøre til Kongsberg skisenter. Reisende hit kan benytte Brakar HentMeg.

407 Kongsberg knutepunkt – Gamlegrendåsen N vil kjøre i rushtid morgen og kveld. Utenfor denne perioden kan du reise med Brakar HentMeg.

450 Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken (selvkjørende buss) Her øker vi tilbudet på hverdager og vil starte lørdagskjøring så raskt som mulig.

Brakar HentMeg vil heretter fra/til holdeplass, og ikke fra/til adresse.  Vi utvider tilbudet til å omfatte Gamlegrendåsen N og Frydenbergåsenutenfor rushtid, men vil ikke lenger betjene Kapermoen. Reisende fra/til Kapermoen som har brukt HentMeg kan benytte busslinje 401 fra holdeplass Tislegård.

Utvider HentMeg

-Vi har fått gode tilbakemeldinger på HentMeg-tilbudet, sier Sundfjord, og mange er selvsagt fornøyde for å bli hentet ved døra, men det har dessverre vært utfordrende å komme fram i vinterhalvåret mange steder, og vi legger derfor om og vil kjøre fra holdeplass til holdeplass.

Brakar setter også inn en noe større buss for å betjene tilbudet og det vil også gjøre det vanskelig å hente på adresse.

–Fordelen med dette tilbudet er selvsagt at du får transport når du trenger, ikke etter en rutetabell. Det er dermed mer individuelt tilpasset kunden. I tillegg vil det totalt sett gi kortere vente-/reisetid ved gjennomgående reise i Kongsberg, siden du slipper byttetid på Kongsberg knutepunkt, sier Sundfjord.

Teknologibyen Kongsberg er et bra pilotområde

I Brakar kaller vi Kongsberg vårt mobilitetslaboratorium. Nettopp fordi byen er tett og kompakt kan vi teste ut en del nye løsninger her for å se hvordan det fungerer. Nå satser Brakar mer på HentMeg. Hensikten er å lære mer og få vite om større deler av busstilbudet totalt sett kan basere seg på bestilling. I hvert fall utenfor rushtid.

-Vi tror ikke det finnes bedre steder å gjøre dette i Norge, enn i teknologibyen Kongsberg, sier Sundfjord. Selvkjørende buss har kjørt her siden 2018, og Brakar HentMeg har vært i drift siden 2019. Det har vært lærerike og gode prosjekter, avslutter han.