Skip to main content

Busselskapet Nettbuss AS installerer unikt solcellesystem på 10 busser i et demonstrasjonsprosjekt.

Prosjektet omfatter en robust systemløsning med helt spesiell solcelleteknologi. Dette kombineres med nyutviklet elektronisk ladeteknologi samt Software-løsninger som muliggjør installasjon på moderne busser. Løsningen er over lang tid utviklet av selskapet Green Energy AS.

Nettbuss er Norges største busselskap, og det er viktig for Nettbuss å ligge i forkant av teknologiutviklingen.

– Vi er stolte over å kunne lansere dette unike demonstrasjonsprosjektet med ti busser som det installeres solceller på, sier adm. dir. Ole Engebret Haugen i Nettbuss

Den nye teknologien benytter bussens overflater og gjør det mulig å produsere strøm med gratis energi fra sola. Dette reduserer bussens drivstofforbruk med ca. fem prosent og ivaretar bussens batterier på en god måte.

– Økt oppetid som sikrer drift, redusert drivstofforbruk og reduserte CO² utslipp på ca. 3-4 tonn per buss, er en god kombinasjon som vi vil vurdere å anvende også på andre bussruter. Vi skal imidlertid først samle nyttige data fra dette demoprosjektet, fortsetter Haugen.

Prøveprosjekt på Ringerike
Bussene vil i hovedsak kjøre lokalt på Ringerike, og mellom Hønefoss og Oslo i kontrakt med oppdragsgiver Brakar, som er ansvarlig for drift og utviklingen av kollektivtrafikken i Buskerud. 93 prosent av bussene som kjører for Brakar går i dag på fossilfri biodiesel, men i fremtiden er det først og fremst elektrisk drift Brakar ønsker å satse på i byområdene.

– Dette er et spennende prosjekt, sier Terje Sundfjord, som er administrerende direktør i Brakar. Vi har et godt samarbeid med Nettbuss om gode miljøløsninger allerede, og setter stor pris på at vår operatør nå prøver ut ny teknologi på bussene som kjører for oss. Vi tror solcelleenergi kan bli et viktig bidrag til grønn mobilitet i fremtiden, sier han.

På lag med naturen
– Kunsten er å fange og anvende de fornybare energiressursene vi omgis med, sier Eystein Aspesletten, som er gründer og eier av selskapet Green Energy AS. Selskapet har etter lang tids utvikling levert solcelleteknologien til bussene. Aspesletten understreker at samarbeidet mellom de involverte partene har fungert godt og at støtte fra Enova var utslagsgivende for realisering av demoprosjektet.

Den nye teknologien er en ny type solceller som både er bøyelige og mer lysfølsomme, noe som gjør dem velegnet til bruk på taket av en buss.

– Det er nok en stund frem til dette blir et vanlig syn på busstak rundt omkring, men det er nettopp demonstrasjonsprosjekter som dette som må til for å komme dit, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.