Skip to main content

Som følge av at kommunestyret i Nedre Eiker har stemt nei til Buskerudbypakke 2, kan det bli et kutt på 61 millioner kroner i Brakars budsjett. Dette kan medføre at planlagte prosjekter ikke blir realisert, samt at det i stedet for økning i antall avganger kan bli kutt på dagens tilbud. For å opprettholde dagens tilbud samt gjennomføre den planlagte nesten doblingen av tilbudet i Drammensområdet, trenger Brakar 150 millioner kroner i belønningsmidler.

Brakar jobber nå med omleggingen dette kan medføre, men det er ennå ikke klart hvilke linjer og avganger det er som kan bli påvirket. De eventuelle endringene vil ikke tre i kraft før 1.januar 2020.