Skip to main content

Det er innført plikt om bruk av munnbind på kollektivtransport i Øvre Eiker, Kongsberg, Jevnaker og Hole, samt hele Oslo/Akershus når det ikke er mulig å holde mer enn én meters avstand. Munnbindplikten gjelder på alle busser som kjører i disse kommunene, samt busser som trafikkerer inn og ut av disse.

I øvrige kommuner der Brakar kjører, er munnbind anbefalt på bussen.