Skip to main content

Regjeringen har nå også innført regionale tiltak i Drammen og Lier kommune. Det betyr påbud om munnbind på bussen når det ikke er mulig å holde én meters avstand. 

I tillegg har Hemsedal kommune fattet eget vedtak om bruk av munnbind  på buss og i drosje. 

Fra før er det innført plikt om munnbind i Øvre Eiker, Kongsberg, Jevnaker og Hole, samt hele Oslo/Akershus.

Munnbindplikten gjelder på alle busser som kjører i disse kommunene, samt busser som trafikkerer inn og ut av disse.

I øvrige kommuner der Brakar kjører, er munnbind anbefalt på bussen.