Skip to main content

Brakar skal ivareta behov for skoleskyss for de barn som i denne vanskelige tiden har behov for det. Hvis det er barn til foreldre i de definerte samfunnskritiske funksjonene som mangler skoleskyss ber vi foresatte om å ta kontakt med skole.

Gruppene det gjelder for finner du her.