Skip to main content

Onsdag 19.desember åpner Nordbyveien igjen og linje 4 vil da kjøre normal trasé på Åskollen. Det betyr at etter holdeplass Åskollen i retning Drammen sentrum, vil bussen fortsette ned Nordbyveien.

Dette innebærer også at holdeplassene langs Svelvikveien som har vært i bruk mens anleggsarbeidene i Nordbyveien har pågått, ikke lenger vil være i bruk for linje 4.  Dette gjelder holdeplassene fra og med Svelvikveien 11 til og med Furulia nedre. De passasjerene som har benyttet disse holdeplassene i anleggsperioden, må fra 19.desember finne sin nærmeste holdeplass langs Nordbyveien.

Fra 19.desember er det ny rutetabell som gjelder.  De første dagene vil denne tabellen kun være helt korrekt fra Kniveåsen til Bragernes torg, ettersom linje 4 fortsatt vil være delt i Kniveåsen – Bragernes torg og Bragernes torg – Bera fram till 22.desember. Og først 23.desember vil bussen kjøre Hans Hansens vei, når arbeidene der er ferdigstilte. Den 23.desember vil tabell stemme helt med trasé.