Skip to main content

Linje 3 til Fjell kjører Austadveien til Fjell snuplass. Derfra går det shuttle buss til og fra Kiwi butikken.