Skip to main content

For å få bedre punktlighet og flyt i trafikken, legges følgende holdeplasser i Rosenkrantz gate på Åssiden ned fra 19. juni: Henrik Ibsens gate, Bacheparken, Bergliveien, Store Landfall. Alle holdeplassene ligger mindre enn 250 meter fra en annen holdeplass i Rosenkrantz gate.

Rosenkrantz gate er strekningen i hele Brakars område som har størst holdeplasstetthet. Her er det det mindre enn 300 meter mellom flere av dem. Når vi nå fjerner disse fire, er det for å få bedre punktlighet, raskere fremføring og bedre flyt for annen trafikk da vi ikke vil sperre høyre felt med like hyppige stopp lenger. 

Holdeplassene som blir igjen mellom Vårveien og Fylkeshuset blir da Hamborgstrøm, Ørengata, Olaf Bergersvei og Åslyveien.

Selv med disse nedleggelsene vil det være kort vei til nærmeste holdeplass for beboere i området.

Nytt stoppmønster på linje 100 og 101 

Fra 19. juni åpnes det samtidig for av- og påstigning på linje 100 og 101 på alle betjente holdeplasser i Rosenkrantz gate. 

Det betyr at det fra Åssiden blir elleve ekstra avganger i retning sentrum på morgenen og ni ekstra avganger ut fra sentrum i ettermiddagsrushen.