Skip to main content

Brakar og Buskerudbyen lanserer i samarbeid med Lier og Kongsberg kommune et helt nytt tilbud for leie av elsykler. Målet er å gi kunden et enda bedre transporttilbud.

76 sykler skal fra august utplasseres på forskjellige ladepunkter rundt om i Lier i Kongsberg, og skal bidra til å gjøre kollektivreisen enda enklere. Kongsberg får i første omgang 36 sykler, mens Lier vil ha 40 til rådighet.

– Syklene blir plassert ved knutepunkter og næringsparker med stort transportbehov for å gi kundene et helhetlig mobilitetstilbud. Elbysykkelordningen skal gå inn i det ordinære kollektivtilbudet og gi kunden et transporttilbud fra «dør til dør», forklarer salgs- og markedssjef Kjersti Nordgård i Brakar.

– ­Du kan for eksempel kjøre buss på en del av reisestrekningen, og så leie en elbysykkel for å komme frem den siste biten. Halvparten av syklene vil få vinterdekk på vinteren, og kan dermed brukes året rundt. I første omgang vil det bli satt opp fire ladestasjoner i Lier og fem i Kongsberg, forteller Nordgård.

Samarbeid

Dette pilotprosjektet er et samarbeid mellom Brakar, Buskerudbyen og Buskerudbykommunene Lier og Kongsberg. Systemet er utviklet i samarbeid med Kolumbus i Rogaland, og er det samme som benyttes til elbysykler i Stavanger, Sandnes og flere steder der. Målet er å utvide med Drammen kommune og Øvre Eiker kommune etter hvert.

Det er over flere år bevilget 10 millioner kroner til en elbysykkelordning av belønningsmidler i Buskerudbyen. Tilbudet skal driftes av Brakar.

– I Buskerudbysamarbeidet er vi glade for at tilbudet om elbysykler nå kommer på plass. Vi vet det er etterspurt. I det utviklingsarbeidet vi er en del av, er det viktig å finne frem til løsninger som fungerer godt lokalt. Det har vi stor tro på at elbysyklene vil gjøre, sier daglig leder Hans-Petter Christensen i Buskerudbyen.

De første syklene har akkurat ankommet Brakar og klargjøres nå for bruk fra august. Kommunene gleder seg!

– Jeg håper liungene vil teste ut de nye elsyklene. Det blir gøy å følge utviklingen, og selv kan jeg anbefale elsykler på det varmeste, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

– Kommunen forsøker å legge til rette for både gående og syklende, både til jobb og i fritid. Derfor er dette et spennende tilbud som vi er glade for blir etablert til bruk for de som kan dra nytte av en sykkel. Med elsykkel har du også større rekkevidde,- du kan blant annet bruke sykkelen til et sted det ikke går buss, sier ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg kommune.

Leie sykler via app

Elsyklene vil være tilgjengelig for leie gjennom Brakars app Brakar Billett. Du betaler en oppstartpris på 15 kroner hvis du har en aktiv kollektivbillett og 25 kroner dersom du ikke har kollektivbillett. Dette inkluderer bruk de første 10 minuttene, deretter betaler du 1 krone per minutt.

For å kunne leie en sykkel må man ha fylt 16 år og ha registrert gyldig betalingskort og mobilnummer i Brakar Billett. Syklene hentes og leveres på ladestasjoner. Plasseres sykkelen utenfor ladestasjonen trekkes det automatisk en avgift fra registrert kort.

FAKTA:

I første omgang vil det bli satt opp ladestasjoner på følgende steder:

Kongsberg:

  • To på Kongsberg knutepunkt
  • Krona/rådhuset
  • Kongsberg teknologipark
  • Arsenalet næringspark

Lier:

  • Lier stasjon
  • Lierbyen
  • Kjellstad næringspark
  • Vitbank