Skip to main content

Ved kjøp i vår billettapp Brakar Billett vil du måtte godkjenne beløp over en viss sum med 3D Secure. Noen opplever dessverre at dette også skjer gjentatte ganger, og ved mindre beløp. Kravet om godkjenning med 3D Secure kommer av at det 1. januar 2021 ble iverksatt nye og strengere regler for identitetskontroll av kunder i forbindelse med kredittkortkjøp over hele Europa. Det er bankene, og ikke Brakar, som styrer dette. Det er også de enkelte bankene som bestemmer hva beløpsgrensen er for godkjenning med 3D Secure.

Kjøp i Brakar Billett
Med de nye reglene må du benytte 3-DS på alle kjøp over 300 kr, men kanskje også på lavere beløp. Det er din egen bank/kortutsteder som avgjør om kjøpet må verifiseres med 3-DS.

Selv om du har lagret betalingskortet i billettappen og kun kjøper enkeltbilletter eller andre typer billetter med lav pris vil du altså kunne oppleve å måtte bruke Bank ID for å få billetten.

Dette vil i størst grad ramme:

Barn som har lagret foreldres betalingskort i sin app
Dette kan løses ved at foreldre benytter «kjøp til andre»-billett fra sin app og sender til barnet.

Kunder som ikke har Bank ID på mobil, kun kodebrikke (som ligger i en skuff hjemme)
Vi anbefaler at du oppretter Bank ID på mobil – dette kommer til å inntreffe i alle apper og nettsteder hvor man bruker betalingskort.

I mellomtiden kan du benytte alternativ betalingsmåte, men det kan fortsatt skje at du blir avkrevd 3-DS gjennom Vipps, PayPal eller ApplePay også.

Om 3-D Secure (3-DS)
3-DS minimerer kortutsteders (bankens) risiko ved netthandel, og fungerer som en PIN-kode på nett.
3-DS betyr sikker identifikasjon av kortholder, dvs. eieren av betalingskort, ved nettkjøp.

Den ekstra sikkerheten består i en ekstra sikkerhetssjekk når du betaler med betalingskort. Du får opp et nytt vindu der du skal bekrefte identiteten din via 3-DS. Den vanligste måten å gjøre dette på er via Bank ID, enten via kodebrikke og passord eller Bank ID på mobil.