Skip to main content

Mandag 16. august kan vi igjen ta imot kontanter på alle busslinjer som kjører i Drammen (inkl. Svelvik og Nedre Eiker) og Lier. Dette er klart etter avtale med Vy Buss avdeling Drammen, som kjører i dette området for Brakar. Unntak er linjer som kommer inn i Drammen fra andre kommuner, som f.eks. linjer fra Vikersund,  Hønefoss og Øvre Eiker.

– Vi er veldig glade for at vi kan gå tilbake til normale betalingsrutiner i Drammen Vys, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

– Vi vet at særlig de eldre har opplevd det som vanskelig å kjøpe billett under pandemien, selv om vi også ser at veldig mange flere nå er mer komfortable med bruk av mobilen. Vi anbefaler fortsatt kjøp av billett på mobil, da det gir færre kontanter om bord og mer effektiv trafikkavvikling, sier han.

-Vi håper dette blir endelig og varig, og at vi etter hvert kan legge pandemien bak oss, sier Sundfjord videre.

-Vi ønsker å rette en stor takk både til våre kunder som har vist stor forståelse og fleksibilitet i denne vanskelige perioden, og til sjåførene som har stått på og kjørt gjennom hele pandemien.

Også avdelingsleder i Vy Drammen, Terje Njaastad er fornøyd for at sjåførene er klare til å ta imot kontanter igjen.

– Dette blir enklere både for kunder og sjåførene, og vi slipper mange diskusjoner rundt betaling om bord, sier Njaastad.

Samtidig vil han oppfordre alle til å ikke bruke unødig tid ved sjåførene, og om mulig ha riktig beløp klart ved påstigning.

Skrapebilletter som allerede er kjøpt kan benyttes ut året.  På busslinjer utenfor Drammen, Lier og Nedre Eiker er det foreløpig ikke mulig å bruke kontanter, og salg av skrapebilletter fortsetter for disse områdene.