Skip to main content

Det har vært mange stengte veier og omkjøring for busser etter uværet Hans den siste uken, men nå er vi tilbake i normal drift de aller fleste steder. Med forbehold om at det ikke skjer noe uforutsett de neste dagene, skal alle elever som har behov for skoleskyss være ivaretatt til skolestart. 

Ringerike, Hole og Nesbyen har vært spesielt utsatt, med områder og veistrekninger under vann og delvis ødelagt av flommen, i tillegg til mange evakuerte beboere. Samtidig stiger fortsatt vannet i Tyrifjorden. Det er fremdeles utfordringer med fremkommelighet enkelte steder, men sånn som det ser ut i dag, så vil skoleskyssen kunne gjennomføres til alle skolene i Buskerud.

Nesbyen, Ål og Hallingdal

Linje 310 til Rukkedalen vil bli kjørt med tre minibusser slik at vi kommer opp veien som er delvis stengt. Kommunen er i kontakt med foresatte til elever som bor på midlertidige adresser slik at disse blir ivaretatt. I resten av Nesbyen og Hallingdal kjører bussene som normalt.

I Ål er det én holdeplass vi foreløpig ikke får betjent, nemlig Vangebrua. Nærmeste holdeplass er Ål idrettshall, som ligger ca. 1 km unna. Skolebussen, linje 332, kjører fra idrettshallen kl. 07:20. 

Ringerike og Hole

I Hønefoss er nesten alle linjer tilbake i normal drift. Det er kun Schjongslunden, som linje 223 skulle begynne å betjene denne uken, som vi ikke får kjørt innom. Også på Ringerike og i Hole blir elever på midlertidige adresser ivaretatt. 

Tyrifjorden

Vannet i Tyrifjorden stiger fortsatt, så der må vi se an situasjonen. Dersom vi ikke får kjørt vanlige ruter, vil skolebussene som kjører i dette området så fremt det er mulig finne alternativ trasé slik at elevene kan komme seg til skolen.

Lier

I Lier har brua over Lierelva vært stengt i nesten en uke, men ifølge de siste meldingene som har kommet fra kommune og entreprenør, så vil den åpne for trafikk igjen i løpet av onsdagen, og da vil vi så raskt det lar seg gjøre kjøre vanlige ruter igjen.