Skip to main content

Snart er det nasjonaldag og Brakar kjører også på den store dagen! Vi kjører egne rutetider 17.mai.

Informasjon om avganger finner du i rutetabellene. Vi anbefaler å laste ned vår app Brakar Reise så skaffer du deg enkelt oversikt.

Drammen, Lier, Nedre Eiker, Hurum og Røyken
Fredag 17. mai  kjøres det lørdagsruter i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Hurum og Røyken.  Det blir trasé-endringer på noen linjer i forbindelse med togene i sentrum.

Bragernes 
Linje 3, 4, 5, 15, 51 og 101. Første og siste holdeplass: Gamle Kirkeplass/Torget Vest. 
Linje 25. Første og siste holdeplass: Albums gate.
Linje 63, 71, 73 og 81. Første og siste holdeplass: Erik Børresens allé. 
Dette gjelder i tidsrommet 09.00 – 15.00.

Strømsø
Linje 4, 5, 91 og 96. Første og siste holdeplass: Dr. Hansteins gate
Linje 15, 21, 22, 24, 25, 52. Første og siste holdeplass: busstasjonen.
Linje 3. Første og siste holdeplass: busstasjonen (plattform F).
Dette gjelder i tidsrommet 09.00 – 15.00.

Holdeplassene Colletts gate, Folkestads gate og Skistadbygget er ikke betjent før kl. 11.30.
Holdeplass Strømsø torg er ikke betjent før kl. 15.00.

Lier
Lier bussterminal blir ikke betjent i tidsrommet 13.15 – 14.00.

Hole og Ringerike
Det blir kjørt søndagsruter på alle linjer i Hole og Ringerike.

Modum, Øvre Eiker, Krøderen og Sigdal
Det kjøres søndagsruter.

Kongsberg og Numedal
Linje 420 kjører to avganger i hver retning på 17.mai.
Kongsberg – Geilo 09.35 og 15.35
Geilo – Kongsberg 10.05 og 14.05

Alle andre linjer innstilt.

Hallingdal
Alle avganger er innstilt.

Enkelte holdeplasser i Drammen sentrum vil være stengt for trafikk mellom klokken 09.00 og 15.00.

Oslo 17. mai
17. mai vil det ikke være mulig å kjøre i Oslo sentrum mellom klokken 09.00 og 15.00. Dermed vil holdeplassene Vika Atrium og Dokkveien ikke bli betjent i dette tidsrommet. Bussene må da kjøre Operatunellen til og fra bussterminalen. Siste holdeplass før bussterminalen er Sjølyst, som også er første holdeplass på vei ut av Oslo.