Skip to main content

Brakar ønsker at flest mulig skal reise kollektivt. For å øke kollektivandelen ytterligere fra dagens nivå på Kongsberg har Brakar gitt Multiconsult i oppdrag å finne ut hvordan selvgående kjøretøy kan bidra til dette. Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune ber Brakar om å ta hensyn til anbefalingene i rapporten.

Brakar har bedt Multiconsult undersøke om deler av busstilbudet kan erstattes av selvkjørende kjøretøy, elektriske sykler og bildeling. Målet er et mer skreddersydd transporttilbud som kan få flere til å reise sammen og reise grønt. Ved å flytte noen midler til selvkjørende kjøretøy vil Brakar kunne tilby smartere reiser, og få flere reiser ut av kronene som investeres.

Multiconsult har analysert transportstrømmer for arbeidsreiser i byområdet rundt Kongsberg og forskjeller mellom reisetid med ulike transportmidler til viktige reisemål (Knutepunktet, Krona og Teknologiparken) som grunnlag for vurdering av framtidig transporttilbud.

Selvkjørende kjøretøy dominerer i framtiden
Selvkjørende kjøretøy er en del av framtidens trafikkbilde. Brakar ønsker å utforske hvordan de kan hjelpe til med å gi de reisende et bedre tilpasset tilbud, som gjør at flere kan la privatbilen stå.
Selvkjørende kjøretøy vil kunne gi våre kunder et personlig tilpasset tilbud. Ved hjelp av teknologi tilkoblet kjøretøyene vil man kunne bestille når man har behov for transport.

-Dette er en type tjeneste det vil være lettere å implementere i mindre byer med lavere trafikkstrøm, sier administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord. -Ved å utnytte potensialet for samkjøring vil man sikre god økonomi, godt miljø og trafikksikkerhet, fortsetter han.

I første omgang vil selvkjørende kjøretøy kunne kjøre korte ruter som matebuss til annen kollektivtransport og som rutebuss i mindre, geografiske områder.  I 2030-2035 vurderes det som sannsynlig at selvkjørende kjøretøy kan stå for all motorisert transport i Kongsberg.

Trinnvis overgang
På kort sikt foreslås forsøk med nye former for bestillingstransport og deling – i første omgang med førerstyrte kjøretøy. For å få et tilbud som er best mulig tilpasset trafikantenes behov, trengs forsøk og trinnvis overgang. Med den lave utnyttelsen av det rutegående tilbudet i Kongsberg ligger det godt til rette for forsøk med bestillingstransport som erstatning for eller supplement til deler av dagens busstilbud. Kongsbergs teknologiske miljø bidrar dessuten til å gjøre byen velegnet for utprøving av kollektivtransport med betydelig innslag av selvkjørende kjøretøy.

Les rapporten om Autonom mobilitet i Kongsberg her (PDF).