Skip to main content

Fra 1. januar 2024 blir det noen endringer i kjøretiden på enkelte linjer i Kongsberg, Modum og Øvre Eiker. Dette gjøres for å få bedre flyt.

Endringer er som følger:

 • Linje 52 og 101
  Avgangstid på holdeplass Drammensveien justeres med 1 minutt mot Hokksund. Se nye rutetabeller: Linje 52 – Linje 101.

 • Linje 103 Skotselv-Åmot
  Justering av kjøretid på skolebussavgangen kl. 14:35 fra Åmot skysstasjon via Hammerfoss. Kjøretid endres fra Røgebergkrysset via Hammerfoss til Åmot skysstasjon. Se ny rutetabell.

 • Linje 118 Hokksund-Røren-Sundet
  Avgangstid fra Åleveien (Darbu) endres fra kl. xx:25 til kl. xx:20 og justerer kjøretid helt til Hokksund stasjon i begge retninger. Se ny rutetabell

 • Linje 119 Hokksund-Voldstad-Sundet
  Skolebussavgang fra Sundet til Vestfossen stasjon kl. 07:30 endrer avgangstid fra kl. 07:30 til kl. 07:20. Se ny rutetabell.

 • Linje 136 Skotselv-Hokksund
  Justering av kjøretid mellom Hammerfoss og Skotselv skole på avgangen kl. 07:45 fra Hammerfoss. Se ny rutetabell.

 • Linje 138 Hokksund-Skotselv
  Justering av kjøretid på skolebussavgangene kl. 12:55, 13:20, 13:55 fra Røren skole til Skotsmoen. 
  Justering av kjøretid på skolebussavgangene kl. 13:08 og kl. 14:30 fra Øvre Eiker rådhus til Skotsmoen. Se ny rutetabell.

 • Linje 420 Kongsberg-Geilo
  Avgangen kl. 14:15 søndag fra Geilo til Kongsberg får ny avgangstid kl. 14:05. Se ny rutetabell.

 • Linje 430 Kongsberg-Svarstad
  Justering av kjøretid på skolebussavgang fra Kongsberg knutepunkt kl. 12:20, kl 14:35, og begge avgangene kl. 15:35 fra Kongsberg.
  Justering av kjøretid på avgangene kl. 14:00 og kl. 18:00 fra Hvittingfoss sentrum til Kongsberg knutepunkt. Se ny rutetabell.