Skip to main content

Mandag 16.mars lanserer Brakar en ny bestillingstjeneste i Gol. Den heter Brakar Fleks Gol sentrum og kommer til å fungere som et godt supplement til linjene som allerede finnes i kommunen.

Brakar Fleks Gol sentrum er en bestillingslinje som inngår i den ordinære kollektivtrafikken. Kunden vil bestille turen, og bussen kommer til ønsket holdeplass. Tjenesten bestilles via Brakars nettside, via kundesenteret eller gjennom appen Brakar Fleks Gol sentrum. Denne kan lastes ned fra App Store eller Google Play. I bestillingsvinduet angir kunde når han eller hun ønsker å reise, og vil snart etter motta en tekstmelding om når bussen kan ventes på angitt holdeplass.

­- Brakar ønsker hele tiden å prøve ut nye løsninger for å lage et best mulig tilbud i områder hvor det er vanskelig å få til god dekning med vanlig rutebuss. Vi har satt i gang HentMeg-prosjektet i Kongsberg, og prøver nå dette, for å teste nye mobilitetsløsninger som kan bli en del av fremtidens tilbud, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

Brakar Fleks Gol sentrum er et prøveprosjekt som skal vare i seks måneder. Prosjektpartene er Gol kommune, Brakar og Vy. Teknologien er utviklet og levert av Vys datterselskap GoMobile. Vy er også entusiastiske og gleder seg til oppstart. – Vy vil levere den beste reisen fra dør til dør, og vi satser derfor på å utvikle og tilby løsninger for bestillingsbuss, gjerne i tett samarbeid med fremoverlente aktører som Brakar» – Kristian Kolind, direktør for Mobilitetstjenester og forretningsutvikling, Vygruppen.

Fleksibel samkjøring
Den nye tjenesten kommer for å skape enda mer samkjøring i Gol, og gi kundene et tilbud som gjør dette enkelt og attraktivt. Brakar Fleks Gol sentrum tar fortløpende imot bestillinger, for at det skal bli så mye samkjøring som mulig. Dermed vil også ruten bussen kjører fortløpende oppdateres, for å få med flest mulig på en smartest mulig måte!

Brakar Fleks Gol sentrum benytter både faktiske holdeplasser med holdeplass skilt, som publikum er kjent med fra før, og virtuelle holdeplasser. De fiktive holdeplassene er møtepunkter bussen kan bestilles til og fra selv om de ikke har holdeplasskilter. Systemet med fiktive holdeplasser er testet ut flere steder i verden med stort hell. Det er første gang en kombinasjon av faktiske og virtuelle holdeplasser testes i Norge.

Pris og tilgjengelighet
Tjenesten vil være tilgjengelig mandag til fredag mellom 9.30 og 13.00 og deretter mellom 15.30 og 20.00. Bussen brukes til skoleskyss på andre tidspunkter, men med dette prosjektet får vi bedret utnyttelse av bussen.

Voksenbilletten koster 37 kroner (20 kroner ombordtillegg ved kontant betaling på buss) og barn og honnør betaler 21 kroner. Alle Brakars billetter gjelder.