Skip to main content

Etter flere møter rundt kapasitetsproblemer på Bragernes torg, har Brakar og Vy i samarbeid blitt enige om å ikke kjøre inn på Bragernes torg fredag og lørdag kveld etter klokka 21.00. Dette betyr at plattform B og C ikke vil bli betjent etter dette tidspunktet. Bakgrunnen er at Bragernes torg sperres av ulovlig parkerte drosjer som skaper mange farlige situasjoner. Brakar, Vy og Drammen kommune har i lengre tid diskutert dette med taxinæringen men har ikke funnet en god løsning for problemene som oppstår på kveldstid i helgene.

Brakar synes dette er uheldig og ønsker at trafikksikkerhet og kollektivtransport skal prioriteres høyere på Bragernes torg.

Reisende i retning Åssiden, Mjøndalen og Vikersund må benytte holdeplass Fylkeshuset, Strømsø torg og Drammen busstasjon.

Reisende i retning Asker og Lier må benytte holdeplass Tinghuset og Drammen busstasjon.