Skip to main content

Brakar jobber for tiden med ny busskontrakt for Ringerike og Hole fra 2025. Nå vil vi ha innspill fra innbyggerne i de to kommunene på hvor det er ønskelig at bussen skal kjøre.

– Det er mye som skal planlegges når ny busskontrakt skal inngås. Blant annet ser vi på hvordan vi kan gjøre busstilbudet best mulig. I den forbindelse vil vi gjerne høre direkte fra fremtidige passasjerer hva de ønsker seg, forteller prosjektleder Johan Sigander i Brakar.

Brakar har laget en kort spørreundersøkelse der innbyggere i Ringerike og Hole kommune kan komme med ønsker til busstrekninger og når det er mest mulig aktuelt for dem å reise.

– Vi kan ikke love at alle ønskene blir oppfylt, men vi vil samle gode ideer og innspill fra innbyggerne og vurdere disse i det videre arbeidet med ruteplanleggingen i den nye kontrakten, sier Sigander.

Brakar har også tett dialog med Ringerike og Hole kommune i forhold til deres fremtidsplaner rundt infrastruktur og boligutbygging.

Svar på undersøkelsen her.